Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əhmədov Barat Əbdül oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zənğilan şəhəri 
Təvəllüdü 18.02.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad



24.13.01

entomologiya

Azərbaycan şəraitində pambığa zərərverən mənənələrin (Aphis gossypii Glov., A.craccivora Koch.) fototermiki reaksiyaları və polimorfizminin ekoloji nizamlanması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62


2




Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

1 fəlsəfə doktoru müdafiə etmiş,

3 əyani doktorant hazırda tədqiqatlar aparır 
Əsas elmi nailiyyətləri Kənd təsərrüfat zərərvericilərin (mənənələr, pambıq sovkası, ağ amerika kəpənəyi və s.) bioekoloji  və fizioloji xüsusiyyətləri araşdırılımış, onların agrosenozlarda say dinamikası, zərərvurma vaxtları və onlara qarşı kompleks mübarizə tədbirləri və müddətləri elmi əsaslandırılmış  və əlagədar təşkilatlara təkliflər verilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanda yetişdirilən günəbaxan bitkisində qeydə alınmış böcəklər (Coleptera). “Elmi tədqiqatlara müasir yanaşma” VII Beynəlxalq Avropa konfransı. Ştutqard, Almaniya, 2013

2. Koksinidlərin Aphis craccivora Koch.,1854, and Aphis gossypii Glover,1877. mənənələrinin sayının tənzimlənməsində rolu Türkiyə “Zoologiya” jurnalı (ingilis dilində), 7 səh.2014.

3. Dəyişkən temperatur şəraitində gün uzunluğunun bəzi pulcuqqanadlıların (Lepidoptera)  tırtıllarının inkişafına təsiri. J. “Saratov Aqrar Universitetinin xəbərləri”,  2014.15 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti – elmi katib

2.AMEA Zoologiya institunun Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA “Zoologiya institutunun əsərləri” və “Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri” toplularının  məsul redaktoru 
Təltif və mükafatları 1.AMEA-nın Fəxri Fərmanları

2.SSRİ Nazirlər Soveti yanında Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi Çüçülərin ekologiyası və fiziologiyası laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5397359 
Mobil tel. (+994 50) 4221072 
Ev tel. (+994 12) 5810687 
Faks  
Elektron poçtu barat_ahmedov@yahoo.com