Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Babayev İlyas Rəzzaq oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıLerik rayonu, Nuravud kəndi 
Təvəllüdü 25.08.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2401.01

Zoologiya

Azərbaycanın Cənub – Şərqində nadir və nəsli kəsilməkdə olan quş növləri (Azərbaycanın Qırmızı Kitabına dair məlumatlar), 1990, 23 s. 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

93 


16


 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 3 kitabın, 1 monoqrafiyanın, 1  elmi – metodiki tövsiyənin müəlliflərindən, Azərbaycanın “Qırmızı Kitabı” nın və Milli Ekoloji Atlasının tərtibçilərindəndir. CİTES konvensiyasına daxil etmək üçün 24 quş növü haqqında hazırladığı elmi məlumatlar bəyənilərək qəbul edilmişdir. Quş qripi virusu ilə əlaqədar olaraq su – bataqlıq quşlarının əsas toplantı yerlərini müəyyən etmiş və xəritələşdirmişdir. İlk dəfə olaraq Kürsəngi gölünün ornitoloji əhəmiyyətini müəyyən etmişdir. Lənkəran təbii vilayətində 65 növ quşun, Xəzərin Azərbaycan sahillərində isə 76 növ quşun müasir vəziyyətini müəyyən etmışdir. 

Elmi əsərlərinin adları

Kitablar

1.Musayev M.A., Babayev İ.R. Biodiversity of the caucasus ecoregion. Moskva, Издательство 000 «СИГНАР 5» 2001, 132 с.

2.Mustafayev Q.T., Babayev İ.R. və b. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. III cild, Onurğalılar. Bakı, “Elm”, 2004, s.261 – 411.

3. Babayev İ.R., Əsgərov F., Əhmədov F.T. Xəzərin Azərbaycan hissəsinin sudaüzən quşları(azərb.və ing. dil.). – “Nurlar” nəşr, Bakı, 2007, 69 s.

4. Mustafayev Q.T. və Babayev İ.R. Quşların qorunması (monoqrafiya). “Elm”, Bakı, 2012, s.1 – 255.

Kitabçalar

1. Babayev İ.R., İbadova M.Ə. “Гırmızı kitab”а daxil edilmiş nadir və nəsli kəsilməkdə olan quşlar. – Elmi – metodiki tövsiyyə. Bakı, 1992, 16 s.

Məqalələr

1. Babayev İ.R. Современное состояниe султанки в Ленкоранской низменности. Орнитология. Вып. 24, Москва, 1990. c.116 - 117

2. Кür ətrafı göllərin оrnitofaunası. Кür ətrafı göllərin biologiyası, Bакı, “Еlm”, 2001. s. 280 – 287.

3. Xəzərin Abşeron – Qobustan sahil zolağında qışda sudaüzən quşların əsas toplantı yerləri, sayı və onlara təsir edən amillər. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. II cild (məqalələr toplusu). - Bакı, “Еlm”, 2010. s. 816 - 824 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Onun rəhbərliyi altında üç qrant layihəsi uğurla yerinə yetirilmişdir. 25 – dək Beynəlxalq layihələrin yerinə yetirilməsində ekspert – ornitoloq kimi iştirak etmişdir. Zoologiya İnstitutunun Elmi Şurasının və Dissertasiya Şurası üzrə elmi seminarın, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Elmi – texniki şuranın üzvüdür. «Quşların Ekologiyası və Mühafizəsi» ictimai birliyinin sədridir. 
Təltif və mükafatları

1. Çoxillik səmərəli elmi fəaliyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən fəxri fərmanla

2. ATMC tərəfindən Təbiətin Mühafizəsində aktivliyinə görə «Xatirə» medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi Zooloji muzeyin direktoru 
Xidməti tel. (+994 12) 5397371 
Mobil tel. (+994 50) 3959451 
Ev tel. (+994 12) 4563937 
Faks (+992 12) 4397353 
Elektron poçtu ilyasbabayev@mail.ru