Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hacıyeva Səkinə Əhməd qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıNax.MR, Ordubad şəhəri 
Təvəllüdü 23.01.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2413.01

Entomologiya

Azərbaycanın  ayica(Lepidoptera,Arctiidae) kəpənəkləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

314

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan faunasi  üçün   2 yarim   fəsiləyə,  26 cinsə  mənsub 51 növ      ayıcanın (Lepidoptera,Arctiidae) növ tərkibi, qida əlaqələri,biotopları,landşaftlar və təbii vilayətlər üzrə yayılması və digər bioekologi xüsysiyyətləri göstərilmişdir. 14 növ ayica kəpənəyi Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə qeyd olunur. 2 elmi qrant – “Azərbaycanda Hirkan koridorunun nadir və nəsli kəsilməkdə olan növləri”, “Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında radionuklidlərin torpağa, bitkilərə və buğumayaqlılaara təsiri” layihələrinin iştirakçısı olmuşdur. Sounucu layihənin nəticələri əsasında kitab  nəşr edilmiş və “Torpağın radionuklidlərdən təmizlənməsi üsulu” patenti alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Ayıcaların ( Lepidoptera. Arctiidae )ekoloji uyğunlaşmaları,onların trofiq əlaqələri.AMEA Xəbərlər,2005,5-6,SƏH.101-109 

2. Arthropoda  of the Hirkan Coridor and Hirkan National Park Red List update. Journal “Status and Protection at Globaly thretened species in the Caucasicus”, Tbilisi, 2009,p.179-182.

3.Влияние радионуклидов на почву, растения,бeзпозвоночные на нефтегрязненных почвах. Оавторстве с Расулова З.К., Джафаров Э.С. и др.  Брошюра. Баку, 2012 г., Независимая медиа компания R&R, 70 стр.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Respublika Qadınlar cəmiyyətinin üzvüAmerika Açıq Cəmiyyəti institytynyn təşkil  etdiyi “Liler qadın və siyasi biliklər” kursunu tam bitirmişəm 
Təltif və mükafatları Ambassador for peace  (Sülh səfiri)

Universal Peace Federation, İnterraligious and İnternasional Federation for World Peace

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 

Vəzifəsi Böyük  elmi  işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5989931 
Ev tel. (+994 12) 4924396 
Faks  
Elektron poçtu biosekine@mail.ru