Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qəmərli Validə Paşa qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Gəncə, Azərbaycan 
Təvəllüdü 01.07.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2401.01

Zoologiya

Azərbaycanın Şirvan zonasında pambıq zərərvericilərinin entomofaqlarının həyat fəaliyyətində əlavə qidalanınanın rolu
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. Влияние аминокислот в смеси с углеводами на жизнедеятельность наездника-габробракона. // материалы сессии Закавказского Совета по координации научно-исследовательскиъх работ по защите растений. Тбилиси, 1968, с. 676.
  2. Влияние нектароносных растений на состояние энтомофагов на полях Ширванской зоны Азербайджана. // Материалы научно-исследовательской конференции молодых ученых. Баку, изд.-во Елм, 1970, с. 103.
  3.  Пчелы родов Ceratina Latreille, 1802 и     Xylocopa Latreille, 1802 (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae) Азербайджана. // Кавказский энтомологический бюллетень, т. 6, вып. 1, Ростов-на-Дону, 2010, с. 109-111.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  “Zooloqlar cəmiyyati”, Azərbaycan
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Kənd təssərrüfatı inst-da assistant (1 il) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Zoologiya İnsitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5397371 
Mobil tel. (+994 55) 4661980 
Ev tel. (+994 12) 5309326 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu