Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İsgəndərova Nailə Həmid qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıGəncə şəhəri
Təvəllüdü 14.08.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
24.29.01

Parazitologiya

Azərbaycanın bəzi rayonlarının fermer təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı heyvanlarının koksidiofaunasının xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     -         fəlsəfədoktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda ilk dəfə keçilərdə E.punctata,at və eşşəklərdə E.uniungulatı, E.solipedium oosistalarıtapmışdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq zebu və keçilərdəSarcocystis sp. sistaları aşkar edilmişdir. Həmçinin ilk dəfə olaraq zebular, camışlar, keçilər, atlar və eşşəklər Cryptosporidiumcinsinə aid olan  parazitlərin sahibi kimi göstərilmişdır. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda dəvələrdəEimeria dromedarii  növu aşkar olunmuşdur. İlk dəfə olaraq dəvəquşlarındaEimeria sp., Isospora sp., Cryptosporidium sp. 1. sp. cinsindən olan koksidilərlə parazitlik etdiyi aşkar olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanın kənd-təsərrüfatları heyvanlarının eymeriid koksidiləri (Sporozoa, Apicomplexa) //  Azərbaycan EA Xəbərləri. Biol.elml. ceriyası, Bakı. Elm, 2007. N 5-6. S.86-96.

2. Azərbaycana artırılmaq üçün qətirilmiş dəvələrin və dəvəquşların koksidilərlə (Coccidiaç Sporozoa) yoluxması // Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, İİ Cild. Bakı Elm, 2010. S.38-45.

3. Dəniz səviyyəsinin hündürlüyündən asılı olaraq Azərbaycanın təsərrüfatlarında buynuzlu heyvanların koksidilərlə yoluxması //  Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Cild 4 N2, 20012,  s. 101-106.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Həmkarlar təşkilatının üzvü , Protistologiya laboratoriyasının əmlak üzrə məsul şəxsi

2000-ci ildə «Parazitlərə yox!» layihəsinin iştrakçısı olmuşdur. (ISAR/Azerbaijan fondunun maaliyyə dəstəyi ilə)

2006-2007- «İİV – assosiasiya olunmuş protozoy patogenlərin vəhşi  və sinantrop gəmiricilər arasında yayılması (3829)» layihəsinin iştrakçısı olmuşdur. (Ukrayna Elmi Texnalogiya Mərkəzinin (УНТЦ (STCU)) maaliyyə dəstəyi ilə)

2009-2012 –ci illərdə  «İnsan, vəhşi və sinantrop gəmiricilərin İİV-assosiasiya olunmuş opportunistik patogenləri ilə yoluxması (3829 (R))» layihəsinin iştrakçısı olmuşdur. (Ukrayna Elmi Texnalogiya Mərkəzinin (УНТЦ (STCU)) maaliyyə dəstəyi ilə) 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutuAZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5397371 
Mobil tel. (+994 55) 6574539 
Ev tel. (+994 12) 5394577 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu nargiz308@gmail.com