Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İsmayılov Qəşəm Camal oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Cəbrayıl rayonu, Süleymanlı kəndi 
Təvəllüdü 25.05.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

24.29.01

Parazitologiya

Azərbaycanda itlərin helmint faunası, onun epizootoloji və epidemioloji cəhətcə xarakterizə edilməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

20


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kənd təsərrüfatı heyvanlarında anoplosefalyatların biologiyası tam oyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Q.C. İsmayılov Azərbaycanın Şirvan coğrafi zonasında qoyun, qaramal və camışlarda anoplose-falyatların və onların aralıq sahiblərinin yayılması. AMEA xəbərləri, 2011, cild 66, № 3, s. 137-141

2. Q.C. İsmayılov Şirvanın cənub- şərq ərazilərində gövşəyən ev heyvanlarında anoplosefalyat, paramfistom və onların sahiblərinin yayılması. AMEA xəbərləri (biologiya elmləri) 2011 cild 66, № 1, s. 151-155

3. Q.C. İsmayılov Azərbaycanda gövşəyən ev heyvanlarının anoplosefalyatozları (Cestoda, Anoplo-cephalata) onların təbii və məhəlli ocaqlılığı. Запорiжжия  2012. Вicник Запорiзкого нацional. уniversteta. Biolo-seriyası № 3, 2012-ci il, s.42-47

4. Q.C. İsmayılov Gövşəyən ev heyvanlarında anoplosefalyat-larının (fauna, sistematika və biologiyası) və onların aralıq sahiblərinin yayılmasının ekoloji-coğrafi təhlili, onlara qarşı mübarizə tədbirləri. AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri cild 30, № 1, 2012. s.107-121.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin üzvi
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 564 76 50 
Ev tel. (+994 12) 432 34 89 
Faks  
Elektron poçtu