Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova Tamara Həmid qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan  Respublikasi, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 06.01.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti, Bioligiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


2413.01

Entomologiya                  

Azərbaycanin Lənkəran zonasinin  (Talış) mişarçıları (Hymenoptera, Synphyta) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

63

16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 6 fəsiləyə  aid 170 növ mişarçının növ tərkibi  öyrənilmişdir.Azərbaycanin faunası üçün 130 növ mişarçı ilk dəfə qeyd olunur.1növ –Tentredo zuvandica sp.n. elm üçün yenidir. İlk dəfə olaraq bu növlərin Azərbaycanda təbii rayonlar, şaquli qurşaqlar,biotoplar,zoocografi yayılması, zərərli növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Lövhəbıg böcəklər  (xırıldaqlar-Melalonthinae) öyrənilib. Azərbaycan üzrə 83 növ məlumdur. Azərbaycanin Böyük Qafqaz hissəsində  33 növ aşkar edilmişdir.Onların növ tərkibi ,sayı,zərərvermə dərəcəsi,təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Tədqiq olunan cücü qrupları üzrə zərərli növlərə qarşı mübarizənin elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır və Respublikanın təsərrüfatlarında tətbiq edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Zuvanddan  yeni  növ Tenthredo  (Hymenoptera,Tenthredinide) .  Həmmüəllif  Jеlахоvçеv А.Н.  Zооlоgiya jurn.  SSRİ EA, Моsкvа1971, №7,səh,1108-1109.

2. Arthropoda  of the Hirkan Coridor and Hirkan National Park Red List update. Journal “Status and Protection at Globaly thretened species in the Caucasicus”, Tbilisi, 2009,p.179-182.

3.Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında radionuklidlərin torpağa, bitkilərə, onurğasızlara təsiri və bu torpaqların bərpası yolları. Broşura, Bakı, 2013, 70 səh.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Entomoloqlar cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Əmək veteranı”  medalı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 539 7371 
Mobil tel. (+994 50) 4566156 
Ev tel. (+994 12) 349155 
Faks  
Elektron poçtu