Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Zoologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova Fəridə Zöhrab qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıNaxçıvan ş. 
Təvəllüdü 16.07.73 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, Farmakologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


24 06.02

Biokimya

Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və müalicəsi zamanı «parazit-sahib» sistemində qlutamatdehidrogenaza, aspartat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin fəallığı 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27


6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Ağ plimutrok, yerli qara və çil-çil toyuq jinsindən olan ev toyuqlarının eymeriozları zamanı qarajiyərdə aminturşu mübadiləsində iştirak edən fermetlərin fəallığının dəyişilməsi, yerli qara və çil-çil toyuq jinslərinin eymerioza qarşı daha dözümlü olduğunu müəyyənləşdirmişdir.

İlk dəfə E. tenella parazitinin oosistalarının zülallarında aminturşu triptofanın, qlutamatdehidroqenazanın, aspartat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Koksidelerin  (Apicomplexa, Coccidia) biokimyasal karakteristiki // ХИИИ Ulusal konqresi.-İstanbul,1997-s. 519-626.

2. E. tenella (Apicomplexa, Coccidia) oosistalarının qlutamatedehydrogenaza, alanin- və aspartataminotransferaza fermentləri və aminturşularının alkil törəmələrinin onların aktivliyinə təsiri.// Təbiyət və enerqetik elmləri jurnalı, Türkiyə,  2007,  s. 25-27.

3. Qaz xromotoqrafiya metodu ilə ekolojı çirkləndiricilərin bal arısının (Apis Melliferа L. Caucasica) həyyat fəaliyyəti məhsullarına təsirinin öyrənilməsi. // ZEU Vestniki (Ukrayna),   2012, №2, s. 35-40.

4. Bal arısının (Apis Melliferа L. Caucasica) həyyat fəaliyyəti məhsullarına γ- şualandırmanın təsiri.// ZEU Vestniki (Ukrayna),   2012, №3, s. 35-40.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7200832 
Ev tel. (+994 12) 5645214 
Faks  
Elektron poçtu

farida.mammadova5@mail.ru