Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fəlsəfə doktorları

Əliyeva Həbibə Mirpaşa qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıŞamaxı  
Təvəllüdü 13.01.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5505.02

Arxeologiya

Azərbaycanda orta əsrlərə aid metal əşyalar üzərində ərəb-fars-türkdilli kitabələr

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48


14 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.Bektaşiyyə cəmiyyətinə aid kəşküllər //“Elm və Həyat” jurnalı, №3-4, Bakı, 1999, s.21-22

2.Metal əşyalar üzərində kitabələr (XV-XX əv.) //Elmi Araşdırmalar (1-2). Bakı, 2000, s. 152-155

3.Müdafiə silahları üzərindəki bədii işləmə və kitabələr //Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Bakı: Ziya NPM, 2002,s. 304-308

4. Hafizin qəzəlləri metal kitabələrdə //“Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransın materialları. Bakı: BU nəşriyyatı, 2002, s.2014-215

5. Metal əşyalar üzərində dini kitabələr // Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Bakı: Ziya-Nurlan, 2003,s. 254-261

6. Qurani-Kərim və ərəb atalar sözü sənət nümunələri üzərində //“Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BU nəşriyyatı, 2003, s.211-214

7. Sənət nümunələri üzərində kitabələr //Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Bakı: Ziya-Nurlan, 2004, s.86-88

8. Sənət nümunələri üzərindəki ərəb dilli kitabələr // Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Bakı: Ziya-Nurlan, 2006,s.357-360 9. Muzeyə yeni alınan metal əşyalar üzərində ərəb və farsdilli kitabələr // AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə, Hüquq seriyası. № 8, Bakı: Elm, 2007,s.15-21

10. Metalın bədii işlənməsi və tərtibatı // Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Bakı: Ziya KPM, 2009, s.249-257

11. Bakılı sənətkarların hazırladığı metal əşyalar üzərindəki dini kitabələr // Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır 2009. Beynəlxalq konfransın tezisləri, 9-10 noyabr. Bakı: Elm və təhsil, 2009, s.137-139

12. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan metal əşyalar üzərindəki ərəb və farsdilli kitabələr // Gənc alimlərin əsərləri. № 3, Bakı: Az TU mətbəəsi, 2010, s.159-169

13. Milli Azərbaycan Tarihi Muzesinde korunan eski türk elifbasi ile alban kitabeleri // I Uluslarası Uzak Asyadan Ön Asyaya. Eski türkce bilgi şöleni bildirileri, 18-20 Kasım 2009. Afyon: Afyon Kocatepe Universitesi yayınları, 2010, s.1-8

14.Металлообрабатывающее ремесло узбекских мастеров в Азербайджане // Ozbekiston tarixi. № 1, Toshkent: Toshkent Ozbekiston Respublikasi Fanlar akademiyası “Fan” nashriyoti, 2010, c.70-75

15. Mədəini irsin təbliğində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan epiqrafik abidələrin rolu // “Muzeylər və mədəni irs” //Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. 31oktyabr - 3 noyabr 2010, Bakı: Ziya, 2010, s.104-108

16. Azerbaycanda Selcuk dönemine ait metalişleme sanatı // I Uluslararası Selçuklu Sempozyumu (bildiri özetleri). 27-30 sentyabr 2010, Kayseri: TC Başbakanlık Tanıtma Fonu, 2010, s.47-48

17. Orta əsr Ağsu şəhər qəbiristanlığının epiqrafik abidələri // “Gənc alimlərin I elm festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransların materialları (13-15 iyul 2011). Bakı: 2011, s.280-282

18. Ağsunun epiqrafik abidələri (şəhər qəbiristanlığının XVIII əsrə aid ərəb və fars dilli kitabələri əsasında) //“Ağsu şəhəri orta əsrlərdə” kitab-albomu, III buraxlış, Bakı:CBS, 2010, s.250-279

19. Azerbaycan’da Taş ve Ağaç Oyma Sanatının Tarihi // V. Uluslararasi Türk Kültürü ile Sanatlar Kongresi. Sanat etkinlikleri (09-13 may 2011). Madrid İspanya: 2011, s.309-320

20. Azerbaycan halı ve kumaşlarında hat nümuneleri // III.Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Kongresi. Sanat Etkinlikleri (30-31 may 2010). Konya: Aksus Grafik, 2011, s.309-322

21. Azərbaycanın orta əsr silahlarındakı kitabələr// Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2011. Baki:Elm, 2011, s.249-259

22. Daşyonma nümunələrinin qorunmasında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinun rolu //“Muzeylərin müasir durumu” beynəlxalq elmi konfransın materualları (29.VI.2011 – 30.VI.2011). Bakı: Ziya, 2011, s.35-36

23. Azərbaycan tarihinin tanıtımında Milli Azerbaycan Tarihi Müzesinin rolü //Türk Cumhuriyyetlerinin Bağımsızlıklarının 20. yıldönemine ithaf edilen TÜRKSOY Etkileri adlı jurnalı (Azerbaycan özel sayısı) 35. Sayı/2011-3, Ankara , 2011, s.76-81

24. Calligraphy of Azerbaijan during the XVI – XVII Centuries // The Fourth International Symposium of Printing and Publishing in the Language and Countries of the Middle East. Egypt: Bibliotheque Alexandrina, 27-29 September 2011, pp.12-14

25. Azərbaycanın ilk qadın epiqrafçı- alimi // Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun məruzələri. 06-07 oktyabr 2011, Bakı, Ziya, 2012, s.51-54

26. Azərbaycanın epiqrafik abidələri Gürcüstan muzeylərində //Qafqaz xalqlarının folkloru və lingvokulturologiyas (Professor Valeh Hacıların xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları – Tiflis, 18-21 aprel 2012 –ci il) , Bakı: Elm və təhsil, 2012, s.179-187

27. Orta əsrlərə aid soyuq silahlar üzərindəki türkdilli kitabələr (XVI-XIX əsrlər) //Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2012 ( məqalələr toplusu), Bakı:Elm, 2012,s.45-55

28. Azərbaycanda memarlıq abidələrində yerləşən Muzeylərin bərpası haqqında //“Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərçivəsində “Yeni çağrışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları” gənc alimlərin elmi konfransının materalları (25-27 iyul 2012). Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2012, s.319-324

29. Azərbaycanda epiqrafik abidələrin mühafizəsi və bərpası ( Orta əsr Ağsu şəhərinin qəbirstanlığı tədqiqatları əsasında) // VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimari, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor) 17-21 sentyabr 2012-Milano/İtalya, Aksis Grafic, 2012, s.101-108

30. Orta əsr Ağsu şəhərinin epiqrafik abidələri // 4-cü Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası Konfransının tezisləri (1-5 oktyabr). Ağsu – Azərbaycan: 2012 , s. 67

31. Orta əsr Türk silahı olan yatağanlar üzərindəki xətt kolleksiyası // IV. Uluslararasi Türk El Dokumaları (Tekstil) ve Gelenekli Sanatlar Konqresi /Sanat Etkinlikleri. 02-05.10.2012. Bakı, 2012, s.229-237

32. Azərbaycanda epiqrafik kitabəli memarlıq abidələrinin qorunması və bərpası haqqında // VII beynəlxalq türk mədəniyyəti, incəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi simpoziumu (26-29.06.2013) Bakı: 2013, s.69-70

33. Odlu silahlar üzərində ərəb-fars-türkdilli kitabələr // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2013 (məqalələr toplusu), Bakı:Elm, 2013, s.251-259

34. Orta əsrlər məişətində istifadə olunan maye qabları üzərundəki kitabələr // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2014 (məqalələr toplusu), Bakı: Elm, 2014, s. 263-277

35. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan metal əşyalar üzərində epiqrafik yazılar (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında) // Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası / Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafya İnstutu ( məqalələr toplusu) № 1, Bakı:”Nafta-Press”, 2014, s.216-225

36. Sufizmin rəmzi olan kəşküllər üzərində epiqrafik yazı nümunələri// II Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpozimu (özet kitabı) 20 -22.10. 2014 / Bakı-Qazax, Azərbaycan, 2014, s. 28-29

37. Azerbaycanda Eski Türk İzleri Arxeoloji ve Epigrafik Anitlarda// II. Uluslararasi Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Konqresi /Sanat Etkinlikleri. 05-10.04.2014- Sarayevo/ Bosna, 2015, s.273-283

38. Role and problems of museums in cultural heritage preservation//3rd International Conference - “Ohrid –Vodici ,2015” Rethinkinq the Framework of Interdisciplinary cooperation between Cultural Heritage, Local Economic Development, Tourizm and Media” /Book of abstracts/Ohrid, Macedonia , 17-19.01.2015 , pp. 46-52

39. Gəncənin epiqrafik yazı nümunələrinin rolu haqqında// “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” adlı Beynəlxalq Konfrans, 15-16 oktyabr 2015-ci il , Gəncə , 2015, s.385-390

40. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan təbərzin- baltaların epiqrafik yazı nümunələri haqqında // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2015 (məqalələr toplusu), Bakı: Elm, 2015, s.281-291

41. Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində kalliqrafik nümunələrin rolu // Azərbaycanın ilk peşəkar arxeoloq və müzeyşünası Davud bəy Şərifovun anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu”V Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı-7.IV.2015, s. 82-92

42. Azərbaycandakı Muzeylərin Bugünki Durumu // TURKSOY - Uluslararası Forum Türk Dünyasının Kültürel Mirası ve Müzeler Bildirilər Kitabı ( üç dildə) / Bursa- İstanbul, 8-12 kasım 2013, Bursa – 2015, s. 22-41

43. Azərbaycandakı memarlıq abidələri üzərindəki epiqrafik yazıların rolu və bu günki durumu haqqında// AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” Beynəlxalq Elmi Jurnal № 3(53), Bakı - 2015, s. 73-82

44. Nahçıvan'ın metalişleme sanatındaki epigrafik yazı örneklerinin rolü hakkında // Naxçıvan Dövlət Universiteti, Ağri İbrahim Çeçen Universiteti “ Nahçıvan ve Doğu Anadolu Abideleri Uluslararası Sempozyumu (dünü,bugünü ve yarını)” 11-12 mayıs 2015 – Naçıvan, SAGE Yayıncılık San.ve Tic. Ltd.Şti., Ağrı - 2016, s.219-234

45.Towards materials on genocide preserved at National Azerbaijan History Museum//4th International Conference - “Ohrid –Vodici ,2016” /“Terrorism, Migration, Refugees- Contemporary Challenges To Cultural Heritage and İndentities, Ekonomy,Tourism and Media” /Book of abstracts/Ohrid, Macedonia , 17-19.01.2016, p.14

46. Azərbaycandakı epiqrafik abidələrin restovrasiyası və onların bu günki durumu haqqında // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliy Mingəçevir Universiteti “ Milli-Mədəni İrs və Onun Qloballaşma Şəraitində Təbliği Məsələləri “ Respublika elmi konfransının materiallar -22-23 aprel 2016, Mingeçevir -2016, s. 37-40

47. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində milli geyim kolleksiyası haqqında // TÜRKSOY – III Uluslararası Müzecilik Forumu “Avrasya Müzelerinde Kostüm Koleksiyonları: Araştırılması ve Yorumlanması“ 22-24 Eylül 2015 Moğolistan - Ulan Bator , 2016, c.

48. Azərbaycanın orta əsr silahları üzərində kitabələr// Azərbaycan xalçaları / C 6 № 19, Bakı - 2016, s. 64-101

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  2010-cu ildə orta əsr Ağsu şəhərində başlayan arxeoloji qazıntılarda iştirakı 
Təltif və mükafatları

“Tərəqqi” medalı 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Milli Azərbaycan Tarixi MuzeyiAZ1005, Bakı ş., Hacı Zeynalabdin Tağıyev küç., 4 
Vəzifəsi Ekspozisiyasının təhlükəsizliyi üzrə direktor müavini - ekspozisiya müdri  
Xidməti tel. (+994 12) 4939743 
Mobil tel. (+994 50) 6431591 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5985211 
Elektron poçtu

ahebibe@gmail.com