Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin fəlsəfə doktorları

Allahverdiyeva Mailə Həsənağa qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıCəlilabad ş.
Təvəllüdü 27.01.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında təmsil 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Azərbaycan uşaq təmsilinin yaranması // “Risalə” araşdırmalar toplusu. № 4, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2007, s. 95-104
 2. Mikayıl Məxfi və Mərkəz Qacar yaradıcılığında təmsil // “Risalə” araşdırmalar toplusu. № 5, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2008, s. 70-79
 3. Azərbaycan poeziyasında Hikmət Ziya təmsillərinin rolu // “Risalə” araşdırmalar toplusu. № 6, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2009, s. 80-88
 4. Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatında təmsilin inkişafı // “Varlıq” dərgisi (İran İslam Respublikası), (31-ci il yay) H.Ş.1388 N153, s. 145-154
 5. Müasir uşaq ədəbiyyatı və onun nümayəndələri // “Varlıq” dərgisi (İran İslam Respublikası), (32-ci il yay və payız) H.Ş.1389, N157-158, s. 3-13
 6. İlyas Tapdıq yaradıcılığında uşaq alleqoriyası və təmsilləri // AMEA Humanitar və İctimai Elmlər seriyası. “Xəbərlər”, s. 114-121
 7. XX əsrin II yarısında Azərbaycan poeziyasında uşaq təmsilləri // “Risalə” araşdırmalar toplusu. № 7, Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2011, s. 140-148
 8. Müasir Azərbaycan poeziyasında təmsil, Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri // Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 29-30 noyabr, 2010, s.170-173
 9. Современная азербайджанская аллегория и ее представители // III Международная конференция, Пятигорский Государственный Лингвистический Университет, 14-17 апреля, 2010, с. 20
 10. “Avropa təmsilinin tarixindən” // “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı. 2012, s. 149-151
 11. Teymur Elçin yaradıcılığında uşaq təmsilləri: Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları // Akademik V.Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 27-28 iyun, 2013. Səh. 374-376
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

"Şərəf" nişanı, "Əlaçı tələbə" nişanı, Komsomol təşkilatının üç "Fəxri fərman"ı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Vəzifəsi Elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 4927286 
Mobil tel. (+994 55) 6036533 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

mailia@inbox.ru