Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin fəlsəfə doktorları

Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağali qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 1976  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5715.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Vaqif Səmədoğlu yaradıcılıında poetik bütövlük 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Vaqif Səmədoğlu şeirlərində forma və məzmun sərbəstliyi. AMEA N.Gəncəvi adına Azərbaycan Milli Ədəbiyyat Muzeyi. Risalə araşdırmalar toplusu. № 4. Bakı: Nurlan, 2007,   s.189-200
  2. Vaqif Səmədoğlu lirikasında mənəvi-asketik və fəlsəfi motivlər. Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: Elm, 2010,  s.159-161     
  3. Milli poeziyada teoloji bədii  təfəkkür poetikasi. “Varlıq” Tehran:  Şəhrke-Qüds, 2011, № 2, s.53-58
  4.  Fantasmaqor gerçəklər və ya Vaqif Səmədoğlu dramaturgiyası. “Azərbaycan” , 2011, №11,  s.156-161  
  5. Роль поэзии Вагифа Самедоглу в современной Азербайджанской литературе. Гiлея : науковий вiсник : збiрник наукових проць, № 84(5), Киев: ПП «Видавництво «Гiлея», 2014, стр. 435-437
  6. Şərq və Qərb estetik fikrində dialektik baxış. Integration processes of the world science in the XXI th century. International youth forum. 10-14 October, 2016. Ganja
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Vəzifəsi Elmi işçi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 4600828  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nazmiyya@mail.ru