Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin fəlsəfə doktorları

Əsədullayeva Nuranə Firudin qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 04.06.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlet Universeti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Hüseyn Cavidin “Azər” poeması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Hüseyn Cavidin “Azər poeması” (dissertasiya işi), 20-dən artıq elmi məqalə və tezis.

Elmi əsərlərinin adları

20-dən artıq elmi məqalə və tezis, o cümlədən:

1. H.Cavidin “Azər” poemasında sənət haqqında düşüncələr. Filoloji araşdırmalar, XII.-B.: Şirvannəşr, 2000

2. “Azər”in görünməyən tərəfləri. “Azərbaycan”, 2002, №7

3. H.Cavidin “Azər” poemasının az məlum parçaları. “Məruzələr” №2, 2005

4. H.Cavid poeziyasında müharibə mövzusu. H.Cavidin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.-26 oktyabr, 2007

5. H.Cavidin “Azər” poemasında ənənə  və müasirlik. “Risalə” araşdırmalar toplusu. №5, 2008

6. H.Cavidin “Azər” poemasında insan və dünya münasibətləri. “Varlıq” Tehran, №(155),1389 (2010)

7. Hüseyn Cavid yaradıcılığı və türk dünyası. Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri. Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı, Elm, 2010

8. H.Cavid poeziyasında gözəllik. Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər. Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011

9. Müasir dövrdə milli oyun və tamaşaların təbliği üsulları. “Xalq oyunları və meydan tamaşaları mədəniyyəti: klassik irs və müasirlik” respublika konfransının materialları. Bakı, 2012.

10. H.Cavid yaradıcılığı və müasirlik. “H.Cavid yaradıcılığı çağdaş təfəkkür işığında” beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, Proqress, 2012.

11.Hüseyn Cavid yaradıcılığının tərbiyəvi əhəmiyyəti. “Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.Akif Ərsoy, Hüseyn Cavid” Beynəlxalq Konfrans. 16-18 may, 2013

12. Sovet ədəbiyyatında ideoloji düşmən obrazlarının yaranmasını şərtləndirən amillər. “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”. ak. V.Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans, 27-28 iyun 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Elmi Şurasının katibi
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin elmlər doktoru hazırlığı üzrə dissertantı 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizamı Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı, İstiqlaliyyət küç., 53 
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 12) 4926137 
Mobil tel. (+994 50) 7441541  
Ev tel. (+994 12) 3743903 
Faks  
Elektron poçtu

x_nura_x@list.ru