Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının fəlsəfə doktorları

Xəlilov Orxan Vaqif oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı ş. 
Təvəllüdü 17.09.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Astronomiya üzrə fəlsə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2108.01

Astrofizika və ulduz astronomiyası

AB AUR, IL CEP və T TAU cavan ulduzlarının spektrlərində periodik proseslər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

12

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Optik diapazonda aparılmış çoxillik spektral müşahidə materialları əsasında T Tau ulduzunun Hβ, H və K CaII şüalanma xətlərinin ekvivalent enlərində 33±1.5 günlük kvaziperiodik dəyişmə aşkar edilmişdir. T Tau ulduzunun UB spektrinin şüalanma xətlərində də həmin kvaziperiodla dəyişmə aşkar edilmişdir. Aşkar edilmiş kvaziperiodik dəyişmə ulduz diskində yerləşən aktiv oblast ilə bağlı ola bilər.
  2. Müəyyən edilmişdir ki, AB Aur ulduzunun spektrində Hα, Hβ şüalanma xətlərinin profilləri bənövşəyi qanadda, HeI λ5876Å xəttində isə qırmızı qanadda aktiv dəyişmələr baş verir. AB Aur ulduzunun 1978-1992-ci illərdə alınmış UB spektrlərinə əsasən göstərilmişdir ki, bəzi udulma xətlərinin, o cümlədən, MgII λ2800Å, FeII və b. xətlərinin intensivlikləri 6.1±0.1 günlük periodik dəyişmələr göstərir. Hidrogen və helium şüalanma xətlərinin ekvivalent enlərinin həmin periodla sinxron dəyişməsi, şüa sürətlərinin isə onlarla əks fazada dəyişməsi aşkar olunmuşdur.
  3. AB Aur ulduzunun 1986 -cı ildən bəri alınmış bütün spektrləri əsasında üç spektral xəttinin Hα, HeI və NaI ekvivalent enlərinə görə LaflerKinman metodu ilə P=123.7±0.3 günlük periodik dəyişmə aşkar edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Khalilov O.V., Ismailov N.Z., “The emission spectrum variability of AB Aur”, B.V.Kukarkin Centenary Conference: Variable Stars, The Galactic Halo And Galaxy Formation. Zvenigorod, Russia. 2009, p.71-73.

2. Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Guliev N.K., Herbst W., “Periodic variability in the emission spectrum of T Tauri”, Astronom.Astrophys., 2010, v. 511. p.7

3. Khalilov O.V., Ismailov N.Z., “Spectral observations of AB Aur”, Odessa Astron. Publ., 2010, v.23.

4. Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Shustarev P.N., Guliev N.Kh., “Periodic variations in the emission spectrum of T Tauri”, Astron. Reports., 2010, v. 54.

5. Халилов О.В., Исмаилов Н.З.,Бахаддинова Г. Р., Шабанова З.Ф., Алимерданова Ф.Н., Адыгезалзаде А.Н. “Линии водорода и гелия в спектре IL Cep”, Вестник БГУ, 2012, №3.

6. Халилов О.В., Исмаилов Н.З., “Быстрая переменность оптического спектра AB Aur”, Астрон.Журн. Азербайджана., 2012, №1.c.13-23.

7. Халилов О.В., Исмаилов Н. З., Бахаддинова Г. Р., Микаилов Х. М., “Спектральная переменность IL Цефея”, Астрофизический Бюллетень, 2013, т. 68, № 2.

8. Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Bahaddinova G. R. Mamedxanova G. B., “Planet Formation Processes in AB Aur”, ASP Conference Series, 2015, v.494.

9. Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Bahaddinova G. R. “He I 5876 Line Structure in the Spectra of IL CEP A”, Odessa Astronomical Publications, 2015, vol. 28.

10. Khalilov O.V., Ismailov N.Z., Bahaddinova G. R. “Optical Spectrum Variations of IL Cep A”, Astronomy Reports Vol. 60, No.2, 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   Avropa Astronomiya Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri fərmanı, 2015-ci il

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika RəsədxanasıAZ5626, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev  qəsəbəsi
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 20) 2661004 
Mobil tel. (+994 50) 6400471 
Ev tel. (+994 20) 2661104 
Faks (+994 02026) 61002 
Elektron poçtu Orkhan.khalilov.81@mail.ru