Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının fəlsəfə doktorları

Ətayi Ədalət Əbülfət oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naftalan şəh., Azərbaycan Respublikası 
Təvəllüdü 15 avqust 1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


01.03.02

Astrofizika

Uran, Neptun  və nəhəng planetlərin parlaq peyklərinin spektrofotometriyası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60


30-dan çox

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

ŞAR-in 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi hesabatda qeyd olunmuşdur. (А.А.  Атаи ,  Об   исследованиях планет солнечной системы в    ШАО) Azərb. Astron. Jurnal. 2014

Uran və Neptun planetlərinin spektrində yeni udulma zolaqları, İo peykində KA uçuşundan əvvəl fəallığı aşkar edilməsi, Yupiter diskinin müxtəlif yerlərində temperatur, aerozol  konsentrasiyasının dəyişməsi  və udulmanın qeyri-bircinsliyi, Halley kometində qaz-toz ayrılması prosesinin təsviri və s. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Исследование полос поглощения CH4 в спектре Урана , Астрон. вестник, 1977, Т.XI. 2, 3 стр.(Ибрагимов Н.Б.)

2. Исследование эмиссионных линий в спектре Ио, Астрономичес. вестник,1978,№1 стр. 27-33 (Ибрагимов Н.Б.)

3. Исследование квадрупольных линий молекулярного водорода в спектрах Юпитера и Сатурна, Астрон. вестник,1978 №2, 7 стр. (Аксенов А.Н , Ибрагимов Н.Б.).

4. Спектрофотометрия Урана и Нептуна в области λ 4300-7000 Å, 1980,№3, Астрон. вестник, 1980 . Т.14, стр.154-161.

5. Спект Урана в λ 0.47-1.0 мкм :Астрон. вестник ,1981, Т.15,№1 , стр,17- 24,( Вдовиченко В.Д., Куратов , К.С., Тейфель В.Г.)

6. Полосы поглощения в спектре Нептуна в области λ 4000-5000 Å, Астрон. Циркуляр АН СССР,1985, №1391, ( Кырхларов Ф.) 2 стр

7. Полосы поглощения в спектре Урана в области λ4000-5000 Å, 1987, Циркуляр АН СССР № 1478 , стр.2. (Гусейнов Н.А.)

8. Распределение энергии и интенсивность полос излучения в спектре кометы Галлея, Циркуляр Шемахинской астрофизичес-кой обсерватории, 1989,№83, стр.3-8 (Шестопалов Д.И. и др.)

9. Некоторые физические характеристики атмосферы кометы Галлея по данным наземной спектрофотометрии, Кинематика и физика небесных тел, 1989, Т.5,№ 2, стр.29-34 (Шестопалов Д.И.)

10. Молекулярный водород в БКП Юпитера, Астрон.вестник, 1990, Т.24, №2, стр.121-126.

11. Исследование газо-пылевыделения в комете Галлея по резуль-татам наземной спектрофотометрии, Кинематика и физика небесных тел,1989, Т.5, № 4, стр,38-44, (Шестопалов Д.И.)

12.Времен. изменение физич. параметров атмосферы Юпитера , Астрон. вестник, 1992,№1, Т.26.№ 1, стр.54-61.(Намазов Ш.М.)

13. Полосы Свана в спектре кометы Галлея , Кинематика и физика небесных тел, 1991,Т.7 ,№ 6 , стр.15-20,(Шестопалов Д.И.).

14. О физическом различии некоторых структурных образований атмосферы Юпитера, Астрон. вестник, 1994, Т.28,№ 1, стр.3-12 , (Намазов Ш.М. и др.,).

15. О переопределении значений монохроматических коэффици-ентов поглощения для полос NH3 5ν1 λ6475Å и CH4 6ν3 λ6190Å в условиях атмосферы Юпитера , Астрон. журнал Азербайджана, 2009, № 1-2, стр.31-35.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Avropa Astronomiya ittifaqının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1984-2000 
Digər fəaliyyəti  Elmi populyar məqalələrlə mətbuatda çıxışlar (100-dən çox məqalə  və TV-də çıxışlar) 
Təltif və mükafatları

AMEA-nın iki Fəxri fərmanı (2005 –ci və 2011-ci illərdə )

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika RəsədxanasıAZ5626, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev  qəsəbəsi
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5737967 
Ev tel. (+994 12) 4360320 
Faks  
Elektron poçtu atai1951@yahoo.com