Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının fəlsəfə doktorları

Rüstəmov Bayram Nizam oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı  şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 29. 04. 1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


01.03.02   (2108.01)

Astrofizika , radioastronomiya  

T Tauri  tipli ulduzlar və FUOR-ların spektral tədqiqi  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

39


11


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Zeiss -600 teleskopunda UBVRI  Jonson və Rc Kuzins sistemli standart işıq süzgəclərinə malik fotometr quraşdırılıb və Apogee Alta Instruments firmasının U-47 CCD matrisi ilə təchiz olunub. Matrisa  «Diffraction Limited»  CCD firmasının MaxIm DL proqram təminatı yüklənmiş kompüterə qoşulub. Müşahidə prosesi və müşahidə materialının işlənməsi bütünlüklə MaxIm DL V4 tətbiqi proqram qovluğunun köməyi ilə həyata keçirilir.  CCD fotometrin AMEA ŞAR-ın  Zeiss -600 teleskopuna adaptasiyası həyata keçirilib.” Zeiss -600 + fotometr + CCD kamera” sistemində  bias, dark, flat fieldkalibrovka təsvirlərinin alınması və müşahidə nəticələrinin işlənməsi metodikaları işlənib hazırlanmışdır.
  2. ŞAR-ın 2-m teleskopunda alınmış spektrlərin analizi  əsasında WW Vul ulduzunun spektrində Нα emissiya xəttinin profilindəki dəyişkənlik rejimində 2006 və 2007-2010 –cu illərdə fərq aşkar edilmişdir. Belə görünür ki, 2007-ci ildən başlayaraq akkretsiya diskinin fırlanması ilə yanaşı əlavə bir mexanizm də meydana çıxır ki, bu da Нα xəttinin formalaşdığı oblastda fiziki şəraitin tez dəyişməsinə gətirib çıxarır. Belə bir mexanizm, ulduzla onu əhatə edən mühitin arasındakı qarşılıqlı təsirin xarakterini müəyyən edən, ulduzətrafi akketsiya diskində və/və ya ulduzun səthində maqnit sahəsi ola bilər. 

Elmi əsərlərinin adları

1. В.М. Лютый, Б.И. Абдуллаев, И.А. Алекперов, Н.И. Гюльмалиев, Х.М. Микаилов, Б.Н. Рустамов ПЗС фотометр на телескопе ЦЕЙСС-600 Шамахинской Астрофизической Обсерватории I. Соглосования ПЗС-фотометра с оптикой Цейсс-600, Астрон. журнал Азербайджана 2009 т.4 № 3-4, стр.36-41

2 .Б.И. Абдуллаев, Н.И. Гюльмалиев, С.О. Меджидова, Х.М. Микаилов, Б.Н.Рустамов ПЗС фотометр на телескопе ЦЕЙСС-600 Шамахинской Астрофизической Обсерватории II. Методика наблюдений и обработка данных ПЗС фотометрии. Астрон. журнал Азербайджана 2009 т.4 №.3-4, стр.42-46

3. Б.И. Абдуллаев, С.О. Меджидова, Х.М. Микаилов, Б.Н.Рустамов Фотометрическая калибровка системы Цейсс-600 +VRI фильтры + ССD камера ALTA U47 Астрон. журнал Азербайджана 2011 т.6 №4 стр.11-15

4. Б.И. Абдуллаев, И.А. Алекперов, Н.И. Гюльмалиев, С.О. Меджидова,Х.М. Микаилов, Б.Н. Рустамов Новый фотометр-поляриметр с ПЗС камерой , Астрон. журнал Азербайджана 2012 т.7 №4 стр.39-49

5. S. O. Mejidova, B. N. Rustamov, Kh. M. Mikayilov, and I. A. Alekberov Hα Line in the Spectrum of the WW Vul Star Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2014, Vol. 30, No. 2, pp. 85–91.

6. S. O. Medzhidova, Kh. M. Mikailov, and B. N. Rustamov Hα Profile Variabilities in the Spectrum of the Star WW Vul in 2006–2010 Astronomy Letters,2014 V.40, №6, pp.343-351

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

N.Tusi adına  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, AZ5626, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev qəsəbəsi

Vəzifəsi şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7440051 
Ev tel. (+994 12) 5139075 
Faks  
Elektron poçtu

bayram_rustam@yahoo.com