Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının fəlsəfə doktorları

Rüstəmov Caməmməd Nizam oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonu 
Təvəllüdü 02.03.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


01.03.02

Astrofizika

Ulduzlarda baş verən qeyri-stasionar proseslərin tədqiqi

Anomal spektrli Volf-Raye tipli ulduzların spektral və fotometrik xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60


19


19 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri AMEA N.Tusi adına ŞAR-ın 2-m teleskopunda Volf-Raye tipli ulduzların spektral müşahidələrini, 60-sm teleskopunda isə fotometrik müşahidələrini aparmışdır. Bu müşahidələri müasir təhlil üsulları ilə araşdıraraq ciddi elmi əhəmiyyət daşıyan nəticələr əldə etmişdir. Bir neçə Volf-Raye tipli ulduzun periodik dəyişkənliyini aşkar etmiş, müəyyən spektral xüsusiyyətlərə malik olan Volf-Raye tipli ulduzların spektral təsnifi üçün ilk dəfə yeni spektral tip, WO5 tipi daxil etmişdir.  WO5 tipini müəyyən edən kriteriyaları işləmişdir. Təkamülün müxtəlif mərhələlərində olan sıx qoşa sistemləri tədqiq etmişdir. İlk dəfə WR 134 ulduzunun qeyri adi fotometrik dəyişkənliyi aşkar edilmişdir. Belə ki, bu ulduzda bir neçə dəqiqə ərzində ~0.1 ulduz ölçüsü dəyişmə müşahidə edilmişdir. Təkamülün  müxtəlif mərhələlərində olan sıx qoşa sistemlərin (LZ Cep, 19 Cep, HD 206167) ŞAR-ın 2-m teleskopunda spektral müşahidələri aparılmış və bir asıra yeni nəticələr alınmışdır. Bütün bu elmi tədqiqatlar Moskva Dövlət Universitetinin astrofizikləri ilə birgə, akademik A.M.Çerepaşukun rəhbərliyi altında həyata keçirilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Rustamov D.N., Cherepashchuk A.M., WR stars with the OVIll3811, 3834 emission doublet 1. The Catalog of the WR-OVI Stars and spectroscopic studies of the WR-OVI stars HD16523, HD17638 and HD192103, Astrophysics and Space Science, 1990, V.167, p.281-296

2.Рустамов Д.Н., Исследование спектральной переменности звезды типа Вольфа-Райе HD 192163, Письма в Астрон. Журнал, РАН, Москва, 2010, 36, №5, стр.1-8.

3.Рустамов Д.Н., Черепащук А.М., Звезда WR HD192163 как возможный эволюционный предшественник маломассивной рентгеновской двойной системы. Астрон. Журнал РАН, Москва, 2011, T 88, №4, стр. 380-392.

4.Рустамов Д.Н., Черепащук А.М., Спектральные и фотометрические исследования звезды типа Вольфа-Райе WR 134 =  HD 191765. Астрон. Журнал, РАН, Москва, 2012, T 89, №10, стр. 843-856.

5.Рустамов Д.Н., Долговременная переменность звезды типа Вольфа Райе HD 192163, Кинематика и физика небесных тел, 2009, № 6, стр.336-338.

6. Рустамов Д.Н., Abdulkarimova A.F. Асимметрия межзвездных линий NaIl 589.0 и 589.6 нм  в спектре звезды HD 192163 типа Вольфа-Райе., Кинематика и физика небесных тел, 2015, Т 31, №2, стр.73-80.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Avropa Astronomiya cəmiyyətinin üzvü

2. Avro-Asiiya astronomiya cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 2013-cü ildə BDU-da klassik astronomiyadan mühazirə demişdir 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, AZ5626, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev qəsəbəsi

Vəzifəsi Səma cisimlərinin spektroskopiyası şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5108291 
Mobil tel. (+994 50) 3840733 
Ev tel. (+994 12) 3450129 
Faks  
Elektron poçtu

janmamed@yahoo.com