Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Mərkəzi Nəbatat bağının fəlsəfə doktorları

Qarayev Sadıq Qurban oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu   
Təvəllüdü 05.07.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03005

Botanika

Abşeron şəraitində palıd növlərinin bioekologiyası və becərilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29 

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın relikt dendroflorasının təsnifatlaşdırılması, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin genefondu yaradılması məqsədilə elmi işlər aparılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Способы размножения интродуцированных на Абшероне видов дуба (Quercus L.) Мат. XI межд/ научно-методической конференции «Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений», часть 1,. Махачкала 2014 , стр .31-33

2. Некоторые редкие и исчезающие виды флоры Средней Азии, интродуцированные в ЦВС НАН Азербайджана. Материалы XI межд/ симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Москва, Пущино, 2015, стр.44-47. ИскендерЭ.О., Сафарова Э.П. и др.

3. Тургайные реликты дендрофлоры Азербайджана. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с межд/ участием « Проблемы и перспективы устойчивого развития садоводства », Махачкала 2015, стр.8-10. Наджафова Дж.Н.

4. Биометрические показатели подземной части алычи растопыренной (P.divaricate Ledeb.) в условиях Апшерона. «Интродукция и акклиматизация растений»,сборник научных трудов Ин-та Дендрологии, Баку, 2015, стр.152-157. Д.Н.Наджафова, Р.М.Аббасов, Т.С.Абасова

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

İLESAM –ın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6260074 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5024172  
Elektron poçtu

qarayev.1974@mail.ru