Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Biofizika İnstitutunun elmlər doktorları

Hüseynov Tokay Məhərrəm oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.   
Təvəllüdü 23.10.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı03.00.02

Biofizika

Canlı və konservləşmiş toxumalarda sərbəst radikallı oksidləşmə prosesləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı03.00.16., 03.00.02

Ekologiya, biofizika

Selenin ekologiyası və antioksidləşmə amil kimi onun funksional rolu 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

118

 

79

 

39 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları
  1. Алиева З.А., Гаджиев Р.В., Султанов Ю.А., Гусейнов Т.М., Юсифов Э.Ю. "Содержание селена и активность глютатионпероксидазных ферментов в тканях глаза при диабете". "Вестник офталмологии", 1985, т.101, №3, стр.35-38
  2. Ляхнович Г.В., Гусейнов Т.М., Желтов Г.А., Глазков В.Н., Волотковский И.Д., Конев С.В. "Влияние интенсивного лазерного облучение на липипереокисление сечатки глаза". Доклады АН БССР, 1986, т.41, №2, стр.59-61
  3. Гусейнов Т.М., Насибов Э.М., Джафаров А.И. "Участие селена в регуляции перекисного окисление липидов биомембран и активность глютатионпероксидазы" "Биохимия", 1990, т.55, №3, стр.595-602
  4. Т.М. Гусейнов, Ф.Р. Яхъяева, Р.Т. Гулиева  Влияние селена на устойчивость гемоглобина к фотоокислительным процессам. Украинский биохимический журнал, 2012, т.84, №2, стр. 53-60.
  5. T.M. Huseynov, R.T. Guliyeva,  Selenium – glutathione peroxidase relation in erythrocytes with G-6-PDH deficiency and the GP activity deviation during oxidation, ж.Микроэлементы в медицине т.17, №1, с.24−29
  6. Guliyeva R.T., Huseynova S.Y., Huseynov T.M. A comparative characteristic of oxidative processes in erythrocytes at the hereditary hematological pathologies and selenium participation in them, The Journal of Genetics, 2016, v. 117, p.178-181 ISJN: 4255-7158 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin üzvü

2. Rusiya Biofizika Cəmiyyətinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti 2016-cı ildən AMEA Fizika Institutunda magistrlərə mühazirə oxuyur 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Biofizika İnstitutu, AZ1141, Bakı ş., Zahid Xəlilov küç., ev 117 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4332422 
Mobil tel. (+994 50) 3566610 
Ev tel. (+994 12) 4368114 
Faks  
Elektron poçtu

thuseynov@physics.ab.az