Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Bioresurslar İnstitutunun elmlər doktorları

Quliyev Varis Muxtər oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan  MR, Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi   
Təvəllüdü 1952-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Y.H.Məmmədəıiyev adına Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Aqrar elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.15;    06.01.08

Genetika,      üzümçülük

Kolxisinin üzüm bitkisinin dəyişkənliyinə təsiri və yeni üzüm formalarının qiymətlədirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı06.01.05

Seleksiya və toxumçuluq

Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümün genofondunun tədqiqi, qiymətləndirilməsi və seleksiyaslı 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
85 məqalə 1 monoqrafiya

20 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

- Üzümçülüyün genetika və seleksiyası problemləri üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması:

- “Üzüm sortlarının rəqəmsal ampeloqrafik təyini üsulu” metidikası

- “Üzüm bitkisində qametogenez mərhələdə genom mutasiyasının alınması “ metodikası

- “Yerli bitki xammalı əsasında kişmiş və mövüc hazırlanmasının təkmilləşdirilmiş üsülü” metodikası

- 8 ədəd yeni üzüm sortu Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi Üzrə Dövlət Kommisiyasına təqdim olunaraq sınağı aparılır. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Üzüm genefondunda aborigen sortların tənəklərinin əsas mor­foloji irsi xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xə­bərlə­ri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, № 2, 2010, с . 72-90
 2. Aborigen üzüm sortlarında salxım və gilələrin əsas genetik xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, № 4, 2010, с . 85-92
 3. Üzüm sortlarının rəqəmsal ampeloqrafik təyini üsuıu // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərlə­ri. Təbiət və texniki elmlər seri­yası, Naxçıvan: Tusi, №  4, 2011, с . 70-79
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 585 s.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzüm sortlarının əsas mor­foloji əlamətlərinin spektri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xə­bərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan: Tusi, № 4, 2013, с. 88-95
 6. Təcürbi yolla alınmış tetraploid üzüm formalarının selek­siyada istifadə olunması. // kənd təsər. elm. Xəbərləri. Mos­kva, 1991, № 2, s.150-151
 7. Təcürbi yolla üzümdə qametigenez mərhələdə avtopoliplo­id formaların alınması // Şərabçılıq və üzümçülük, M., 2010, №1 s. 46-47
 8. Yeni texniki üzüm sortlarının ampelo-deskriptor xüsusiyyətləri // Kub.DAU-nin Elmi jurnalı, № 54(10), 2009
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasında  üzüm genofondunun qorunması və gənginləşdirilməsi / XIX beynəl. simp. mat-lı, Simferapol, 2010, s. 343-348
 10. İntroduksiya olunmuş Gürgüstan üzüm sortlarının ampelo-deskriptor xüsusiyyətləri. Aqrar elmləri xəbərləri. Tbilisi, 2010,  c. 8, № 1, s. 26-30
 11. İntroduksiya olunmuş Özbəkistan üzüm sortlarının ampelo-deskriptor xüsusiyyətləri. Aqrar elmləri xəbərləri. Tbilisi, 2010,  c. 8, № 2, s. 55-60
 12. Toxumla çoxaldılmada yeni üzüm formalarının seçilməsi /  Bağçılıq bitk-nin çoxal-nın çoxal.  problemləri. Beyn. elmi-metod. konf. mat-li (15-16 феврал 2010 ).  Мичуринск-Наукогород, 2010, s. 143-151
 13. Avtopoliploid üzüm formalarinin alınmasının genetik üsulları //  Kub.DAU-nin Elmi jurnalı, № 61(07), 2010
 14. Avtotetraploid mutant üzüm formaları // Sitologiya и genetika. Kiev, 2011, № 3, s. 35-42
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yabanı üzüm tənəkləri // Kub.DAU-nin Elmi jurnalı, № 73(09), 2011
 16. Avtotetraploid mutant üzüm formaları // Sitologiya и genetika ABŞ(Nyu-York), , 2011, № 45, s. 163-169
 17. Azərbaycanda üzümün genofondunun toplanılması gənginləşdirilməsi və qorunması / İnteraktiv ampeloqrafiya və üzümün seleksiyası (Beyn. simp. mat-li 20-22.09.2011),  Краснодар, 2012, s.144-151
 18. Müsbət transqressiv genotipə malik olan yeni üzüm sortları // Şərabçılıq və üzümçülük, M.,  2013, №5, s. 51-53
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

2013-cü ildə  Elsevier Editorial System (EES),  NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences jurnalının redaksiya heyyətinə üzv və eksperti seçilmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitutu

Naxçıvan şəhəri, Babək – 10  
Vəzifəsi Meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 36) 5450507 
Mobil tel. (+994 55) 6123709 
Ev tel. (+994 36) 5453176 
Faks  
Elektron poçtu

varisquliyev@mail.ru