Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Dendrologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədova Zümrüd Əmən qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 02.07.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnsitutu, Biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

03.00.05

Botanika

Nepeta L. jinsinin bəzi seksiyalarına aid növlərin yayılması, ontogenezi, efiryağlılığı, onların faydalı xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2417.01

Botanika

Azərbaycan florasinda Nepeta L. cinsi növləri, introduksiyasi və ekoprotektiv əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

105

 

55

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Распространение видов рода Нepeta Л. во флоре Азербайджана. «Актуальные проблемы современной науки», № 5(61), стр. 206-213. Москва, 2011.

2. Предварительные опыты по выявлению действия эфирных масел котов-ника при бронхолегоч-ных заболеваниях. «Медицинские науки», № 5, Москва, Изд. «Спутник», 2011, с. 10-13.

3.«Антимижробе жщаражтеристижс оф ессенже оилс оф соме спежиес оф тще Непета Л. эенус».«Медижинал Плантс Ресеа-ржщ», волуме 5.17, Жанада, 1996-0875 (2011), п. 4369-4372, www.academic journal.cor.

4. Изучение ареала распространения видов рода Котовник (Непета Л.) в Азербайджане, их морфобиологических особенностей. Hortus batanicus. Международный журнал ботанических садов. 2012.

5. Azərbaycan florasında pişiknanələri. Kitab. “Müəllim” nəş-tı., 2013. 244 səh.

6. Azərbaycan Florasında Nepeta zangezura Grossh. Növünün Efir Yağlılığının Tədqiqi.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərlər jurnalı. Bakı-Elm- 2013, səh. 63-66. cild 68№1.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Fəxri fərmanlar
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı şəhəri, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin 89 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direкtor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4546062 
Mobil tel. (+994 50) 3765114 
Ev tel. (+994 12) 4549525 
Faks (+994 12) 4540374 
Elektron poçtu zumrud_dendrari@mail.ru