Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Gəncə Bölməsi Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Şərifova Mahirə Talış qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Az.Res. Samux rayonu Zazalı kəndi 
Təvəllüdü 01.08.1954 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kabardin –Balkar Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


02.00.06

Yüksək molekullu birləşmələr kimyası

Diaminlər və triptisendiol -2,5 əsasında poliamidoefirlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

10


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fəaliyyətinin elmi istiqaməti yüksəkmolekullu birləşmələr sintezi və tədqiqi ilə əlaqədardır. Son 20 ilə yaxın Qərb bölgəsinin dağ-mədən yataqları tullantılarından doldurucu kimi istifadə etməklə tikinti təyinatlı polimer kompozisiya materialları alınmasının tədqiqi ilə məşğul olaraq bu sahədə yerli və xarici jurnallara 30 dan artıq elmi əsərləri çap olunub. Hımçinin 2 patent alınıb, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Qərb Bölgəsinin sənaye tullantılarından doldurucu kimi istifadə etməklə dekorativ qumlu asfalt-beton alınması” adlı layihəsi işlənib və uğurla bitdiyi üçün sertifikata layiq görülüb.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Способ получения полиарилатов. Авт. св. CCCР № 659192, Бюлл .изобр, № 40,1979

2. К. кинетике и механизму акценторно-каталитической поликонденсации. Межвед. Тематич. сб. научных трудов. « Поликонд. проц. и полимеры», Нальчик, 1985

3.Полиамидоарилаты в качестве пленкообразующего материала с повыш. прочностными свойствами. Авт.св. СССР № 1527239, Бюлл.изобр. № 80, 1989

4. Исследование кинетики термодеструкцииполиалидоэфиров. Межвед .тематич. Сб. научных трудов. « Поликонденсац. проц и полимеры. « Нальчик, 1990

5.Пластические массы в легкой промышленности. Новое в технике и технологии текст.пром-ти. Сб. науч.тр. Гянджа, 1993.

6. AQuantum-chemicalInvestigationon 5,5-BI (1H-1,2,4-Triazole). TurkishJurnalofChemistry. V. 21, № 4, 1997

7. Некоторыесвойстватриптицендиола -2,5. НАНАГРНЦ. Сб. Известий .Гянджа, 2003, № 9

8. Определении удельного расхода автоклавной батареи в глиноземном производстве при непрерывности потока. Ж «Инновация» №2,  Кутаиси, 2008

9. Новые высоконаполненные композиты на основе ПЭНП и промотходовДашкесанского железорудного месторождения. Новые полимерные композиционные материалы. Материалы VIII межд. Научно-пр. конф. Нальчик, 2012

10. Polimer kompozisiyası. İ 20150007. İxtira, 2015

11. Combined method for processinqhydrochemicalalunite of Zaylik ore deposits international Scienific Journal. Chemistryandchemicaltechnoloqy. V. 40, 2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Kimya” kafedrasının dosenti (1989-2009-cu illər) 
Digər fəaliyyəti  AMEA Gəncə Bölməsi Həmkarlar təşkilatı idarə heyətinin üzvü  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Gəncə  Bölməsi Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, H. Əliyev pr, 419 
Vəzifəsi Tullantıların araşdırılması və tədqiqi laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (055) 689 48 95; (050) 467 26 68 
Ev tel. (+994 22)  257 57 52 
Faks  
Elektron poçtu

sharifova54@mail.ru