Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Salamov Bəxtiyar Gülbala oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı ş, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 19.11.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10                                                                

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası                                                    

Yarımkeçirici-qaz boşalması sistemlərində qedən fiziki proseslərin tədqiqi                                    

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10                                                              

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

İşığa həssas yarımkeçirici-qaz boşalması sistemində fiziki proseslərin xüsüsiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

107

 

83

 

19 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


5

 

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Fotohəssas yarımkeçiricilərdə elektrik qeyri bircinsliliyinin və defktlərin vizualizatoru tipli İK ionlaşma çeviriciləri.

2. Elektro-optik Bi12SiO20 kristalları ilə bağlı fotokeçirici GaAs əsaslı koherent İQ-təsvir çeviriciləri.

3. Atmosfer təzyiqində yarımkeçirici elektrodla UF- görünən şüalanmalı plazma mənbəsi

4. Nanoməsaməli materiallar əsasında qazboşalmalı elektron qurğusu

Elmi əsərlərinin adları 1. Recording the resistance inhomogeneity in high-resistivity semiconductors plates,SalamovB.G., Çolakoglu K., Altındal Ş. Infrared Physics & Technology  36 3 661 1995 

2. Dependence of the characteristics on the structure of the coherent infrared image converter,B.G. Salamov,  Infrared Physics & Technology, 44,243-251, 2003 

3. Behaviour of light emission in a semiconductor gas discharge IR image converter,Salamov B.G., J. Phys. D: Appl. Phys., 37 (18), 2496-2501, 2004 

4. Gas discharge electronic device based on the porous zeolite, V.I. Orbukh, N.N. Lebedeva, S. Öztürk, Ş.Uğur, B.G. Salamov, Optoelectronıcs and Advanced Materıals, 6, N 11-12, 947-952, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti 1. Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan

2. Gazi University, Ankara, Turkiyə 

Digər fəaliyyəti  Beynəlxalq elmi jurnallar
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu, Bakı, H.Javid pr. 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5675926 
Faks  
Elektron poçtu bala-lira@rambler.ru;

bala@gazi.edu.tr