Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Nağıyev Şakir Məmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası 
Təvəllüdü 15.03.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Fizika- riyaziyyat elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı22.12.01

Nəzəri fizika

Relyativistik Hamilton nəzəriyyəsinin işıq konusunda formulə edilməsi və onun bəzi tətbiqləri  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı22.12.01

Nəzəri fizika

Relyativistik bağlı halların sonlu- fərq modelləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

130

 

80


65 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


7

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1) Relyativistik Hamilton nəzəriyyəsinin işıq konusu üzərində formulə edilməsi

2) q- ossilyator modelləri qurulmuşdur

3) Ortoqonal çoxhəddlilərin yeni xassələri öyrənilmişdir

4) BKH tipli operator eyniliklər alınmışdır

Elmi əsərlərinin adları 1. Атакишиев Н. М., Мир- Касимов Р.М., Нагиев Ш.М., Ковариантная формулировка релятивистской гамильтоновой теории на световом конусе, ТМФ 32(1977) 34-43

2. Нагиев Ш.М. Разностное уравнение Шредингера и  модель q- оссиллятора. ТМФ 102(1995) 247-257.

3. Kagramanov E.J., Mir- Kasimov R.M., Nagiyev Sh. M., The covariant linear oscillator and generalized realization of the dynamical SU(1,1) symmetry algebra, J. Math. Phys. 31(1990) 1733-1738.

4. Nagiyev Sh.M., Jafarova K. Sh., Relyativistic quantum particle in a time- dependent homogenous field, Phys. Lett. A377 (2013)747-752.

5. Atakishiyev N.M., Nagiyev Sh.M., On the Rogers- Szego polynomials, J. Phys. A. 27 (1994) L611-L615.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA “ Xəbərlər” jurnalı

2. Azərbaycan  Fizika jurnalı

3. Az Texniki Universitetinin Elmi Məruzələri jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

4. AMEA Fizika İnstitutu nəzdindəki doktorluq müdafiə şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

1. 1976- cı ildən pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur, (ADPU Fizika və Riyaziyyat fakültələrində seminar və mühazirələr, Müassir Təhsil Kompleksində dərslər, Türk Özəl liseylərində olimpiada hazırlığı və s.),

2. 5 nəfər magistr hazırlamışdır
Digər fəaliyyəti 

1.TQDK fizika üzrə ekspert şurasının  üzvü, 10-cu və 11-ci siniflər üzrə test kitabçalarının müəllifi, TQDK fizika üzrə test bankının hazırlanmasında iştirakı,

2.Uşaqlar üçün ensiklopediya, FİZİKA, 1-ci və 2-ci cildlər, Qərb-Şərq nəşriyyatı, Bakı, 2008-ci il. 3. Magistrlər üçün Nəzəri Fizika fənnindən proqramlar, ADPU nəşriyyatı, Bakı, 2013-cü il.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Bakı şəhəri, Cavid pr., 131, AZ1143 
Vəzifəsi Nüvə tədqiqatları laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393261, (+994 12) 5394181  
Mobil tel. (+994 50) 6163486
Ev tel. (+994 12) 3711987 
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu smnagiyev@physics.ab.az