Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Cəfərov Elçin İman oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Təvəllüdü 14.12.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.02

Nəzəri və riyazi fizika

Cəbri yanaşma və kvant paylanma funksiyalarının sonlu-fərq kvant sistemlərinin tədqiqinə tətbiqi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30


24

 

21 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Sp(2,R) dinamik simmetriyaya malik diskret Meyksner kvant ossilyatoru, deformasiya olunmuş u(2) və su(2) dinamik simmetriyaya malik Han kvant ossilyatorlarının, su(1,1) dinamik simmetriyaya malik kəsilməz dual Han kvant ossilyatoru, sl(2|1) və sh(2|2) dinamik supersimmetriyaya malik kvant ossilyatoru modellərinin həmmüəllifidir.

2. İlk dəfə olaraq, spin zəncirindəki fermionlar arasında yaranan q deformasiya olunmuş qarşılıqlı təsir altında, kubit informasiyanın zəncir boyu mükəmməl ötürülmə metodunu təklif etmişdir.

3. Faza fəzasında kvant mexanikası ölçülərindən alt-Plank ölçülərinə keçidi təsvir etməyə imkan verən yeni q-deformasiya olunmuş stasionar halların superpozisiyasını tapmışdır.

4. Kvant ossilyatorunun q-deformasiya olunmuş modeli üçün faza fəzasında Viqner və Husimi paylanma funksiyasının dəqiq ifadələrini hesablamışdır.

5. Relyativistik sinqulyar kvant ossilyatorunun müxtəlif dəqiq həll oluna bilən modellərinin həmmüəllifidir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. "The su(2) Krawtchouk oscillator model under the CP deformed symmetry", Journal of Physics: Conference Series, 2015, v.597, pp. 012047 (в соавторстве с А.М. Джафаровой и Й. Ван дер Юхт)

2. “Meixner Polynomials and Representations of the 3D Lorentz Group SO(2,1)”, Communications in Mathematical Analysis, 2014, v.17, N2, pp. 14–23 (в соавторстве с Н.М. Атакишиевым и А.М. Джафаровой)

3. "On a Pair of Difference Equations for the 4F3 Type Orthogonal Polynomials and Related Exactly-Solvable Quantum Systems", Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 2014, v.111, pp 291-299 (в соавторстве с Н. Стойловой и Й. Ван дер Юхт)

4. "Quantum oscillator models with a discrete position spectrum in the framework of Lie superalgebras", Journal of Physics: Conference Series, 2014, v.512, pp. 012034 (в соавторстве с Й. Ван дер Юхт)

5. "The u(2)α and su(2)α Hahn Harmonic Oscillators", Bulgarian Journal of Physics, 2013, v.40, N2, pp.115-120 (в соавторстве с Н. Стойловой и Й. Ван дер Юхт)

6. "The oscillator model for the Lie superalgebra sh(2|2) and Charlier polynomials", Journal of Mathematical Physics, 2013, v.54, N10, pp.103506 (в соавторстве с Й. Ван дер Юхт)

7. "Discrete series representations for sl(2|1), Meixner polynomials and oscillator models", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2012, v.45, N48, pp.485201 (в соавторстве с Й. Ван дер Юхт)

8. "A finite oscillator model related to sl(2|1)", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2012, v.45, N27, pp.275301 (в соавторстве с Й. Ван дер Юхт)

9. "Deformed su(1,1) algebra as a model for quantum oscillators", SIGMA, 2012, v.8, pp.025 (в соавторстве с Н. Стойловой и Й. Ван дер Юхт)

10. "The su(2)α Hahn oscillator and a discrete Fourier-Hahn transform", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2011, v.44, N35, pp.355205 (в соавторстве с Н. Стойловой и Й. Ван дер Юхт)

11. "Finite oscillator models: the Hahn oscillator", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2011, v.44, N26, pp.265203 (в соавторстве с Н. Стойловой и Й. Ван дер Юхт)

12. "Quantum state transfer in spin chains with q-deformed interaction terms", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2010, v.43, N40, pp.405301 (в соавторстве с Й. Ван дер Юхт)

13. "Transition to sub-Planck structures through the superposition of q-oscillator stationary states", Physics Letters A, 2010, v.374, N34, pp. 3400-3404 (в соавторстве с Й. Ван дер Юхт)

14. "On the Wigner function of the relativistic finite-difference oscillator in an external field", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2009, v.42, N45, pp.454015 (в соавторстве с Ш.М. Нагиевым и Г.Г. Кулиевой)

15. "The relativistic two-dimensional harmonic oscillator", Il Nuovo Cimento B, 2009, v.124, N4, pp.395-403 (в соавторстве с Ш.М. Нагиевым и М.Ю. Эфендиевым)

16. "The Wigner distribution function for the one-dimensional parabose oscillator", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2008, v.41, N23, pp.235301 (в соавторстве с С. Лейвен и Й. Ван дер Юхт)

17. "Coherent states and a path integral for the relativistic linear singular oscillator", Communications in Theoretical Physics, 2008, v.49, N2, pp. 315-318 (в соавторстве с Ш.М. Нагиевым и М.Ю. Эфендиевым)

18. "The Wigner function of a q-deformed harmonic oscillator model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2007, v.40, N20, pp. 5427-5441 (в соавторстве с С. Лейвен, Ш.М. Нагиевым и Й. Ван дер Юхт)

19. "A relativistic model of the N-dimensional singular oscillator", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2007, v.40, N2, pp. 289-295 (в соавторстве с Ш.М. Нагиевым и М.Ю. Эфендиевым)

20. "On a dynamical symmetry group of the relativistic linear singular oscillator", Europhysics Letters, 2006, v.76, N2, pp. 175-181 (в соавторстве с Ш.М. Нагиевым и Р.М. Имановым)

21. "A relativistic model of the isotropic three-dimensional singular oscillator", Physics Letters A, 2005, v.334, N4, pp. 260-266 (в соавторстве с Ш.М. Нагиевым, Р.М. Имановым и Л. Хомородеан)

22. "The relativistic linear singular oscillator", Journal of Physics A: Mathematical and General, 2003, v.36, N28, pp. 7813-7824 (в соавторстве с Ш.М. Нагиевым и Р.М. Имановым)

23. "Meixner oscillators", Revista Mexicana de Fisica, 1998, v.44, N3, pp. 235-244 (в соавторстве с Н.М. Атакишиевым, Ш.М. Нагиевым и К.Б. Вольф)

24. "Difference oscillator in terms of the Meixner polynomials", Proceedings of SPIE, Photonic Quantum Computing II, 1998, v.3385, pp. 120-127 (в соавторстве с Н.М. Атакишиевым, Ш.М. Нагиевым и К.Б. Вольф)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Abdul Salam Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzi – assosiativ üzv 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Avropa Komissiyasının elmi proqramlarında ekspert 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçı 
Xidməti tel. (+994 12) 5390109
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372292 
Elektron poçtu ejafarov@physics.ab.az