Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Mustafayeva Solmaz Nəriman qızı

 

Anadan olduğu yer Dalyan şəhəri,  Çin Xalq Respublikası   
Təvəllüdü 01.01.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti   
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

GaSe amorf təbəqələrində tarazlıqda olmayan elektron prosesləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

III B yarımqrup elementlərin iştirakı ilə yarımkeçirici xalkogenidlərdə relaksasiya electron prosesləri və yükün yığılması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

653

 

502

 

127 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

33,  onlardan 23 - müəlliflik şəhadətnaməsi

10 - patent 
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri Mürəkkəb tərkibli xalkogenid AIIIBVI və TlBIIIC2VI yarımkeçiricilərdə relaksasiya electron proseslərinin nəzəri və təcrübi əsaslarını işləyib hazırlamış və xüsusi xassələrə malik olan interkalyasiya olunmuş laylı və zəncirvari strukturaları dünyada ilk dəfə alıb və tədqiq etmişdir. Xarici amillərin (sabit və dəyişən elektrik sahəsi, elektromaqnit şüalanması, temperatur, təzyiq, rentgen şüalanması və s.) alınmış yarımkeçirici nazik təbəqə və kristallarına təsirinin fiziki qanunauyğunluqları tədqiq edilmiş, bu əsasda yeni tipli yarımkeçirici çevricilər və cihazlar ixtira edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Mustafaeva S.N., Asadov M.M. Currents of Isothermal Relaxation in GaS (Yb) Single Crystals // Solid State Communications. 1983. V. 45. № 6. P. 491 - 494.

2. Mustafaeva S.N., Abdullaev G.B. Photostimulated polarization and depolarization in metal- GaSe -metal thin film structures // Thin Solid Films. 1984. V.117. № 2. P.81-85.

3. Mustafaeva S.N., Asadov M.M. High Field Kinetics of Photocurrent in GaSe Amorphous Films // Materials Chemistry and Physics. 1986. V.15. № 2. P. 185 – 189.

4. Mustafaeva S.N., Ramazanzade V.A., Asadov M.M. Influence of Intercalation on Electrical and Photoelectrical Properties of Ternary Chain and Layer Semiconductors // Materials Chemistry and Physics. 1995. V.40. № 2. P. 142 - 145.

5. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Ramazanzade V.A. . Dielectric properties and conductivity on alternating current of TlInS2 monocrystals // Fizika tverdogo tela. 1996. V.38. No 1. P. 14 – 18.

6. Mustafaeva S.N., Aliev V.A., Asadov M.M. Anisotropy of the hopping conductivity in TlGaSe2 single crystals // Physics of the Solid State. 1998. V.40. No 1. P. 41 – 44.

7. Mustafaeva S.N., Kerimova E.M., Gasanov N.Z. Exciton characteristics of Tl1-xCuxInS2 single crystals //Physics of the Solid State. 2001. V.43. No 3. P. 443-446.

8. Mustafaeva S.N., Kerimova E.M., Dzhabbarly A.I. Thermopower in the region of hopping conduction in TlNiS2 // Physics of the Solid State. 2003. V. 45. No 4. P. 615-618.

9. Mustafaeva S.N. Frequency dispersion of dielectric coefficients of layered TlGaS2 single crystals // Physics of the Solid State. 2004. V. 46. No 6. P. 1008-1010.

10. Mustafaeva S.N., Gasanov A.I. Relaxation phenomena in TlGa0.99Fe0.01Se2 single crystals //Physics of the Solid State. 2004. V. 46. No 11. P. 2002-2007.

11. Mustafaeva S.N. Photoelectric and x-ray dosimetric properties of TlGaS2<Yb> single crystals // Physics of the Solid State. 2005. V.47. No 11. P. 2015-2019.

12. Mustafaeva S.N.Dielectric properties of TlGa1–xMnxS2 (0  x  0.03) single crystals // Inorgan. materials. 2006. V.42. No5. P.470-473.

13. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Qahramanov K.Sh. Frequency-dependent dielectric coefficients of TlInS2 amorphous films // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2007. V.10. N.2. P. 58-61.

14. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Ismailov A.A. Charge transfer over localized states in a TlS single crystal //Physics of the Solid State. 2008. V. 50. No 11. P. 2040-2043.

15. Mustafaeva S.N. Dispersion of dielectric coefficients and ac-conductivity of TlGa1–хСохS2 single crystals in radio frequency band. Journal of Radioelectronics. 2009 .No4. P.1-10.

16. Mustafaeva S.N. Photoelectric and X-ray dosimetric properties of TlGa0.97Mn0.03S2 single crystals // Inorganic Materials. 2009. V. 45. No 6. P. 602-605.

17. Mustafaeva S.N., Gasymov Sh.G., Kerimova E.M., Asadov M.M. DC-Electrical Properties of TlGaTe2 Single Crystals under Hydrostatic Pressure // Physics Research International. Vol. 2011, Article ID 513848, 5 pages, 2011. doi:10.1155/2011/513848.

18. Mustafaeva S.N., Gasymov Sh.G., Kerimova E.M., Asadov M.M. Electrical properties of TlGaTe2 single crystals under hydrostatic pressure // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2011. V. 72. N 6. P. 657–660.

19. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Guseinov D.T. X-ray dosimetry of copper-doped CdGa2S4 single crystals // Journal Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. 2012. V.15. No 4. P. 358 – 359.

20. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Guseinov D.T. X-Ray Induced Conductivity of CdIn2S4 ⟨Fe⟩ Crystals // Inorganic Materials. 2013. V. 49. No. 7. P. 643–646.

21. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Kerimova E.M., Gasanov N.Z. Dielectric and Optical Properties of TlGa1-xErxS2 (x = 0, 0.001, 0.005, 0.01) Single Crystals // Inorganic Materials. 2013. V. 49. № 12. Р. 1175–1179.

22. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Guseinov D.T. Modification of the dielectric properties of copper-doped CdIn2S4 single crystal // Physics of the Solid State. 2014. V.56. No 2. P.279 – 281.

23. Мустафаева С.Н. Дисперсия комплексной диэлектрической проницаемости и проводимости монокристаллов TlGaSe2 при радиочастотах // Журнал радиоэлектроники. 2015. № 1. C. 1-11.

24. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Guseinov D.T. Enhancing Roentgensensitivity of Gold-Doped CdIn2S4 Thiospinel for X-ray Detection Applications // Journal of Materials. Volume 2015. Article ID 956013, 4 pages. DOI.org/10.1155/ 2015/956013.

25. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Jabbarov A.I., and Kerimova E.M. Electrical Conductivity and Thermoelectric Power of (TlInSe2)0.2(TlGaTe2)0.8 Crystals // Inorganic Materials. 2015. V. 51. № 3. P. 220-224.

26. Mustafaeva S.N., Kerimova E.M. and Gasanov A.I. Synthesis, Roentgenophase Analysis and Physical Properties of TlIn1−xErxSe2 Solid Solutions // Acta Physica Polonica A. 2015. V. 128. № 4. P. 697-699.

27. Мустафаева С.Н., Асадов М.М., Гусейнов Д.Т., Касымоглу И. Диэлектрические свойства монокристалла CuInS2 в переменных электрических полях радиочастотного диапазона // Физика Твердого Тела (ФТТ). 2015. Т. 57. № 6. С. 1079-1083.

28. Mustafaeva S.N., Asadov S.M., Guseinov D.T., Kasimoglu I. Dielectric spectroscopy of CuInSe2 single crystals // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. V. 19. № 2. P. 201-204.

29. Мустафаева С.Н., Асадов С.М. Низкотемпературная проводимость сульфидов гадолиния // Физика и Техника Полупроводников. 2016. T. 50. № 9. C. 1159-1162.

30. Мустафаева С.Н. Методика измерения проводимости высокоомных материалов на переменном токе // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2016. № 10. С. 74-79.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1987-ci ildən Azərbaycan İxtiraçılar İttifaqının üzvü

1997-ci ildən Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 2 il pedaqojı stajı -  Bakı Ali Hərbi Məktəbində 
Digər fəaliyyəti  2006–2016-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fizika üzrə ekspert şurasının üzvü olub
Təltif və mükafatları 1994 –cü ildə çap olunmuş elmi əsərlərin dəyərinə görə Beynəlxalq Elmi Soros Qrantını almışdır. 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395913 
Mobil tel. (+994 55) 7221869 
Ev tel. (+994 12) 5130369 
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu

solmust@gmail.com