Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Vəliyev Ramiz Qasım oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı  şəh.  Image result for Vəliyev Ramiz Qasım oğlu 
Təvəllüdü 18.10.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU, fizika
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük  elmi  işçi   
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilərin və dielektriklərin fizikası

АııB2ıııC4vı – tipli bəzi yarımkeçiricilərin aşağı temperaturlarda qəfəs dinamikası və termodinamik xassələri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası 

TlCr (Mn, Fe, Co, Ga, In) S(Se2) yarımkeçirici  birləşmələrində   faza  keşidləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

68

 

36

 

23 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Rusiyanın  beynalxaq  jurnallarında  “Физика  и Техника  Полупроводников” (ФТП),  2011 , т.45,вып.2, сс.162-165  və  2012,  т.46,  вып.10, сс.1286-1287;  çap  olunmuş  icmallı  məqalələr

Elmi əsərlərinin adları

1.Велиев Р. Г. О магнитном фазовым переходе в сильноцепочечных полупроводниковых соединениях TlFeS2, TlFeSe2 // ФТП, 2011, т.45, вып.2, сс. 162-165(Россия)

2. Велиев Р. Г. О суперпарамагнетизме в квазиодномерных полупроводниковых антиферромагнетиках TlFeS2, TlFeSe2 // ФТП, 2012, т.46, вып.10, сс.1286-1287 (Россия)

3.Veliyev R.Q.The magneto-dielectric properties of condenced materials in the systems of TlİnS2- TlCr(Fe, Co)S2; TlGaSe2- TlCr (Fe, Co ) Se2 //Fizika(Azerb.J.Phys.), 2010,vol.16,№2 , pp. 321-327.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika institutu, Az1143, H.Cavid 131 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)5395913 
Mobil tel. (+994 50) 6149456 
Ev tel. (+994 12) 5383376 
Faks  
Elektron poçtu ramizveliyev@gmail.com