Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Abdullayev Məmməd Nuru oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonu, Sundi  kəndi  
Təvəllüdü 10.10.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, nəzəri fizika
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun ad

 

01.041

Nəzəri və riyəzi fizika

Maqnit  nizamlı  kristallarda  optik  hadisələrin nəzəriyyəsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10  

Yarımkeçiricilər  və  dielektriklər fizikası

Maqnit nizamlı kristalların optik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42 

 

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ögey atomlu verromaqnitlərdə iki maqnonlu udulmanın mümkünlüyünün göstərilməsi. Ferromaqnit krnistallarında iki maqnaulu işıq udulmasının tədqiqi. Üçbuçaq quruluşa malik oyanmaların tədqiqi (həm təmiz, həm də ögey atomlu kristallarda).
Elmi əsərlərinin adları 1. M. N. Abdullaev,  Impurity states in triangular two-dimensional  Heisenberg antiferromagnet. Начало формы, Low  Temp.  Phys. 27, 640 (2001)

2. Seidov Y. M., Abdullaev M. N. “Effect of Magnetic Impurities on the Two-Magnon Absorption of Light in Antiferromagnetic Crystals”  Fizika Metallov Metallovedenie. – 1973, v. 35, №. 4, c. 675-680

3. Abdullaev, M. N., and Y. M. Seidov. "Localised Spin Waves in Ferromagnets With Off-Centred Impurities." Dokl. Akad. Nauk Azerb. SSR . Vol. 38. No. 10. 1982.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Dövlət Mükafatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Baş  elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5392043 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4341250
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu