Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Alcanov Məzahir Əmircan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r-nu, Calov kəndi mezahir_alcanov2
Təvəllüdü 06.07.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01 04 10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası 

Qallium və tallium monohalkogenidlərinin aşağı temperaturlarda tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10 

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

АIIIBVI, TlMXaşağıölçülü kristallarda və onların əsasında bərk məhlulularında istilik tutumu və faza keçidləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

121

 

71

 

50
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri Aşağıölçülü laylı və xətti kristalların və maqnit yarımkeçiricilərin iştilik tutumu və faza keçidlərinin xüsusiyyətlərinin, atomlararası qarşılıqlı təsirin nəticəsində güclü anizotropiya müşahidə olunan fiziki hadisələrin xarakter və xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Несоизмеримый фазовый переход в TlGaTe2 Письма в ЖЭТФ, 1987, т.45, №9, с.418-420.

2. Heat capacity and thermal expansion of TiFe2Se4 Phys.Stat.Sol.(a), 1990,v.121,pk51-k54.

3. Магнитные и тепловые свойства TlErSe2. ФТТ, вып.9, 2012.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1971-1973-cü illərdə Kürdəmir orta məktəbində fizika müəllimi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu,  Az1143, Bakı, H.Cavid pr. 131
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4321249
Mobil tel. (+994 50) 3245764
Ev tel. (+994 12) 4486203
Faks  
Elektron poçtu mezahir2002@mail.ru