Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Araslı Dürdanə Həmid qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 09.06.1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Yüksək legirə  olunmuş germanium və silisiumun istilikkeçirməsinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

A3B5 və A2B6 tipli yarımkeçilərdə istilikkeçirmə hadisələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

169

52


33

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


4

1

Əsas elmi nailiyyətləri A3B5 birləşmələri əsasında alınan  bərk məhlullarda və evtektikalarda  elektron və fononların  səpilmə mexanizmləri müəyyənləşdirilib. Termomaqnit çeviriciləri üçün həssas element kimi tətbiq oluna bilən bir sıra dar zolaqlı yarımkeçiricilər təklif olunmuşdur.   

Elmi əsərlərinin adları

1. О тепловых свойствах Аg2Те и Аg2Sе в области фазового перехода , Физика и техника полупроводников, 2014,т.48,в.4,с.438-441.

2. Thermostable tensoresistors of Co doped GaSb- FeGa1.3 eutectic composites. Sensors and Actuators A: Physical Volume 147, Issue 2, 3 October 2008, Pages 436-440.

3. Электрические и тепловые свойства эвтектики GaSb-FeGa. Изв. РАН сер. Неорганические Материалы, 2004, №4, c. 395-399. .

4. Thermal radiation detectors on the basis of the InSb-FeSb eutectics. Proceeding of SPIE, 2004, v.5834, p.110-116.

5. Особенности рассеяния фононов в твердом растворе GaxIn1-хAs. Физика и техника полупроводников, 1990, т24, №2 с.365-367

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

1. Fizika İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən  D01.011 Dissertasiya  şurasinin  elmi katibi.

Qrant və layihələrdə iştirakı:

2. NATO-nun əməkdaşlığa dəstək qrantı PST.CLGN 978434

3. AMEA Fizika İnstitutu və Belarus Fundamental Tədqiqatlar Fondu ilə birgə layihə, grant Т10Аz-15

4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantı №EİF-2011-1(3)/82/05/1

Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Bakı ş., Az1143, H.Cavid pr.131
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393315
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5104126 
Faks  
Elektron poçtu durdana@physics.ab.az