Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Barxalov Barxal Şaban oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 15.05.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Alçaq molekullu üzvi yarımkeçirici təbəqələrində bəzi qeyri-müvazi elektron hadisələrinin tədqiqi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Bi2Te3, Bi2Te3-Bi2Se3 və Bi-Sb sistem kristallarının kontakt materialları ilə ayrılma sərhədinin strukturu və fiziki xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

204


11637
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Yeni sinif üzvi yarımkeçiricilərin elektrik və fotoelektrik xassələrinin xüsusiyyətləri, onların əsasında hazırlanmış metal-yarımkeçirici-metal strukturlarında sabit və dəyişən elektrik sahələrində müşahidə olunan bir sıra effektin, o cümlədən dielektrik relaksasiya cərəyanlarının mexanizmi aydınlaşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, termoelementlərdə kontakt xəlitə və yarımkeçiricinin komponentlərinin reaktiv diffuziyası nəticəsində ayrılma sərhədində yeni, yüksək müqavimətli birləşmələrin çox nazik araqatı yaranır ki, o, ayrılma sərhədinin və termoelementin bütövlükdə xassələrini idarə edir. Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış yeni tərkibli termoelektrik materiallar, eləcə də aralıq qatının müqavimətini əhəmiyyətli dərəcədə kiçiltməyə və beləliklə də, termo­elementlərin effektivliyini xeyli artırmağa imkan verən xəlitələr işlənib hazırlanmış, onların əsasında yüksək parametrlərə malik olan müxtəlif təyinatlı bərk cisimli elektron soyuducuları yaradılmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Properties of Al/CuPc/Ag diode structures with Schottky barrier. Thin Solid Films, 40, L5-L7, 1977.

2. Relaxation currents in conductive organic fılms. Physica Status Sölidi (a), V. 57, No.1, pp. 209-213, 1980.

3. Electron and phonon transport in thermo¬electric material on the base of Bi85Sb15 solid solutions. Turkish Journal of Physics, V. 18, No. 12, pp. 1349-1354, 1994.

4. Структура и электрические свойства границы раздела кристаллов Bi2Sb1,5Te3 и Bi2Te2,3Se0,3 с некоторыми сплавами. Неорган. материалы, 31, № 12, стр. 194-198, 1995.

5. Effect of gamma and electron beam irradiation on anisotropy of electric properties of indium selenide. High-Energy Chemistry, No. 2, pp. 105-108, 2010.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 20 il ( ali məktəbdə əvəzçiliklə)  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Fizika İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı., AZ1143, H. Cavid pr. 131
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5325234
Mobil tel. (+994 55) 7746534 
Ev tel. (+994 12) 5399593
Faks  
Elektron poçtu bbarhal@mail.ru