Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Bayramov Ayaz Hidayət oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Marneuli şəh.
Təvəllüdü 1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

CdCr2Se4 ferromaqnit yarımkeçiricilərdə anizotropiya və relaksasiya
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.04

Fiziki elektronika

Cu2S-CdS və Cu2S-Cd(1-x)Zn(x)S heterostrukturlarının fotoelektrik xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75

 

32 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 7
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Nazik təbəqəli elektrolüminessent elementlərin yaradılması və tədqiqi

Nazik təbəqəli günəş elementlərinin yaradılması və tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları 1. Feasibility of TFEL application of Ce-doped CaGa2S4 and SrGa2S4 films prepared by flash evaporation method, Journal of Physics and Chemistry of Solids,Vol.64, p.1821-1824, 2003

2. Radiative and non-radiative processes of Ce related transitions in CaGa2S4 and SrGa2S4 , Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol.64, p.1511-1517, 2003

3. Thin Film Electroluminescent Cells on the Basis of Ce-doped CaGa2S4 and SrGa2S4 Prepared by Flash Evaporation Method, Physica Status Solidi(c), Vol.3, No. 8, p.2726– 2729, 2006

4. CdTe thin film solar cells prepared by a low-temperature deposition method, Phys. Status Solidi A 207, No. 3, 730–733, 2010

5. Effect of ‘‘CdCl2 Treatment’’ on Properties of CdTe-Based Solar Cells Prepared by Physical Vapor Deposition and Close-Spaced Sublimation Methods, Jpn.J.of Appl. Phys. 50 (2011) 05FH01

6. Spectroscopic Ellipsometry Studies of CdS:O Layers for Solar Cells, Jpn.J. of Appl.Phys. 50 (2011) 05FC14

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA Fizika İnstitutunun elmi şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1999-2001 - Naqaoka Texnologiya Universiteti, Yaponiya 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika institutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Direktor  müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5391308
Mobil tel. (+994 50) 3635502
Ev tel. (+994 12) 4908913 
Faks  
Elektron poçtu bayramov@physics.ab.az