Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Cahangirli Zakir Ağasoltan oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı ş., Qaradağ r., Ələt qəsəbəsi  Zakir Cahangirli.jpeg
Təvəllüdü 10.11.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

TlFeSe2 tipli yarımkeçirici birləşmələrin electron spektri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2220.01

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Səthin, nöqtəvi defektlərin, spin nizamlanmasının laylı və zəncirvari halkogenid yarımkeçiricilərin enerji spektrinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

105

 

47  (35 məqalə, 12 tezis)

 

23
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Джахангирли З.А.Самосогласованный расчет глубоких уровней Ge и S вакансий в GeS мето­дом функции Грина// ФТТ, 2010, т. 52, № 3, с.436-438.

2. Mimura K., Ishizu T., Motonami S., Wakita K., Arita M., Hamidov S., Jahangirli Z.A., Orudzhev G., Taguchi Y., Namatame H., Taniguchi M., Mamedov N., Peculiar Linear Dispersive Bands Observed in Angle-Resolved Photoemission Spectra of Tl-Based Ternary Chalcogenide TlGaTe2//JJAP, 2011, 50, 05FC05-1-5.

3. Джахангирли З.А.Исследование фононного спек-тра из первых принципов// ФТТ, 2012, т. 54, №7, c. 1380-1383.

4. K. Mimura, S.Motonami, Y.Shim, K. Wakita, Z. Jahan-girli, O.Alekperov, N.Mamedov, H.Sa-to,Y.Utsumi, S.Ueda,K. Shimada, Y.Taguchi, K. Kobayashi, H.Nama-tame, M.Taniguchi, Hard X-ray photoemission study  of the  covalent-chain antiferromagnets TlFeS2 and TlFeSe2, Physica status  solidi, C10,No7-8, 989-992 (2013).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Texniki Universitetinin Fizika kafedrasının professoru

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, H.Cavid pr. 131, AZ1143, Bakı ş. 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5391087 
Mobil tel. (+994 70) 7772206
Ev tel. (+994 12) 5377226 
Faks  
Elektron poçtu

zakircahangirli@yahoo.com