Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Tağıyev Oqtay Bahadır oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 10.02.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  Universiteti  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

EuGa2S4 tipli monokristalların elektrik vəlüminessensiya xassələri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.07

Bərk cisimlər fizikası

A2B2IIIC4VI tip monokristalların və (Ga2S3)1-x (Eu2O3)x  bərk məhlulların  elektrik və lüminessent xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

245

 

120

 

120
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


7

3

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1.Photoluminescence of Ce and Pr codoped calcium thriogallete. Physica Status Solidi (c) v..3., issne 8, p.2717-2721, 2006

2. Radiative properties of Eu2+ in BaGa2S4. J.of Phyies and Chemistry of Solids(2005).p.1-8

3. Low- temperature termoluminescence in CaGa2S4:Eu2+. J. of Luminescence 128(2008) 1496-1500.

4. Photoluminescence of EuGa2Se4:Nd3+. Optics and photonics journal, 2012, 2, p.59-63

5. «Катодолюминесценция тио-и селеногаллатов бария и калция, легированных редкоземельными элементами» Журнал Прикладной Спектроскопии, т.80, №2, с.221-226, 2013.

6. Structural and luminescence properties of CaxBa1-xGa2S4:Eu2+ chalcogenide semiconductor solid solutions. Physika B – 2015, 478, p.58-62.

7. Excitation and Emission Spectra and Luminescence Kinetics of Ca(AlxGa1 ‒ x)2S4: Eu2+ Crystals. Crystallography Reports, 2015, Vol. 60, No. 6, pp. 924–928.

8. Structural and luminescence properties of CaxBa1-xGa2S4:Eu2+ chalcogenide semiconductor solid solutions. Physics B - 2015, 478, p.58-62. IF.1.139

9. High photoluminescence stability of CaGa4O7:Eu3+ red phosphor in wide excitation intensity interval. Optical materials. 54, 2016, p.45-49.  IF. 1.981

10. Электропроводность монокристаллов твердых растворов GaSexTe1-x в сильных электрических полях. Физика твердого тела, 2017, т.59, вып.6, с.1000-1064. IF. 0.895

11. Photoluminescence of CaxBa1-xGa2S4:Eu2+ solid solutionsin wide excitation intensity and temperature intervals. Journal of luminescence, 2017, v.181, p.121-127. IF. 3.599

12. Фотолюминесценция соединений Ca(AlxGa1-x)2S4:Eu2. Оптика и спектроскопия, 2017, т.122, №5, с.780-786. IF. 0.891

13. Transfer phenomenon of charge carriers in crystals of Ca(Al0.1Ga0.9)2S4:Eu2+. Modern Physics Letters B, 34(05), 2020, 2050344.  IF. 1.7

14. Photoluminescence study of Pr3+ doped CaGa2S4 in wide excitation intensity and temperature range. Journal of Applied Physics, 2021, 129(24), 243104. IF. 2.546.

15. Photoluminescence of Ca4Ga2S7:Eu2+ in wide excitation intensity and temperature range. Modern Physics Letters B, 2021, (https://doi.org/10. 1142/S0217984921503929) İF.1.7

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10  il Azərbaycan Dövlət Nef və Sənaye  Universitetində pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir
Digər fəaliyyəti  Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialında xarici əlaqələr üzrə prorektor 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika institutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5396795 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu oktay58@mail.ru