Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədov Tofiq Gambay oğlu

 

Anadan olduğu yer Rusiya, Leninqrad  Image result for Məmmədov Tofiq Gambay oğlu
Təvəllüdü 04.08.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.05

Optika

Lazer materiallarının Nd3+4F3/2 metastabil səviyyəsindən şüalanmasız itgilərin mexanizmlərinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

A3B6, A3B3C62 yüksək anizotrop yarımkeçiricilərin təzyiq altında spektroskopiyası və onlarda faza keçidləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

223

 

138

 

82


 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq lazer matritsalarda Nd3+ həyacanlanmış halın parçalanmasının bütün pillələr müşahidə olunub və elementar prosesləri əks etdirən parametrlər müəyyən edilib.

İlk dəfə olaraq dielektrik və optik spektroskopiya metodu ilə güclü anizotrop TlGaSe2 tipli yarımkeçiricilərdə təzyiq altında faza keçidləri müşahidə edilmişdir. Kristalların qadağan zonasının dəyişməsinə hidrostatik və biroxlu təzyiq, istidən genişlənmə və tərkib dəyişməsinin təsiri öyrənilmiş və bu dəyişmə vahid deformasiya potensialı metodu çərçivəsində təsvir edilmişdir. TlGaSe2tipli kristallarda nisbətsiz fazanın termik yaddaş effektinin təbiəti müəyyən olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, kristalların nisbətsiz fazasında onların fiziki xassələrini idarə etmək mümkündür.

Elmi əsərlərinin adları 1. Исследование природы безызлучательной релаксации энергии возбуждения в конденсированных средах с высоким содержанием активатора. ЖЭТФ, 1976, т.71, с. 470-488.

2. Deformation Effect in Electronic Spectra of the Layered Semiconductors TlGaS2,TlGaSe2 ,TlInS2/ Journal of Physics: Condensed Matter., 2003,v.15, p.1291-1298.

3. Нетрадиционные эффекты термической памяти несоизмеримой фазы в сегнетоэлектриках полупроводниках TlInS2. ФТТ, 2009, т.5 , стр. 533-542.

4. The Role of Electronic Subsystem in the Negative Termal Expansion of Ferroelectric- Semiconductor TlGaSe2. Japanese Journal of Applied Physics (2011) 50 05FD06

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Azerbaijan Journal of  Physics “Fizika” adlı jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları Elm və texnika sahəsində SSRİ Lenin Komsomolu mükafatı - 1976
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika institutu, H. Cavid pr.131, AZ1143, Bakı, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5397479 
Mobil tel. (+994 50) 5002200 
Ev tel. (+994 12) 4932190 
Faks (+994 12) 4470456
Elektron poçtu mamedov_tofik@mail.ru