Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

İsayev Abasət İsa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Ordubad 
Təvəllüdü 07.10.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Selenin qadağan zonasındakı lokal səviyyələrin parametrlərinin və paylanmasının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Selen və selen əsasındakı sistemlərdə quruluş nizamsızlıqları ilə əlaqədar olan elektron prosesləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110

 

35

 

22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

4

Əsas elmi nailiyyətləri Selen və selen əsasında alınan halkogenid şüşəvari yarımkeçirici sistemlərdə  elektron proseslərinin xüsusiyyətləri və onların idarə olunmasında lokal quruluşun və məxsusi yüklü defektlərin rolunun aydınlaşdırılması.
Elmi əsərlərinin adları

1. A.I. Isayev, S.I.Mekhtieva, N.Z.Jalilov, R.I, Alekperov, Localised states in the band gap of chalcogenide glass-like semiconductors of Se–As system with Sm impurity,Solid State Communications, 149, ISS 1-2, (2009) 45

2. А. И. Исаев, С.Н. Гарибова ,В.З.Зейналов Алекберов Р.И., Исследование оптических параметров халькогенидной полупроводниковой системы Se-As , содержащей примеси EuF3 Физика и техника полупроводников 2011, том45, вып,8,ст.1026-1030

3. A.I. Isayev, S. I. Mekhtieva, N. Z. Jalilov, R.I. Ələkbərov V.Z. Zeynalov. The optical absorption of Se95As5 system doped by atoms of samarium // J. of Optoelectronics and Advanced Materials-RC, vol.1, ISS .8, 2007, p.368-372

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 17 il 
Digər fəaliyyəti  Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ilə əməkdaşlıq
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika institutu, AZ1143, Bakı ş. H.Cavid 131
Vəzifəsi Təhsil şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5106907
Mobil tel. (+994 50) 6420041 
Ev tel. (+994 12) 5988439
Faks  
Elektron poçtu isayevabaset@yahoo.com