Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Həsənli Şəmistan Mahmud oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Bolınisi rayonu
Təvəllüdü 15.12.1938
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Sankt-Peterburq (Leninqrad) Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.49

Yarımkeçiricilər və dielektrik  fizikası

Müxtəlif aşqarlı qallium  arsenide kristallarının elektrik xassələrinin  tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.04, 01.04.13

Fiziki elektronika, elektrofizika

Silisium əsaslı metal-dielektrik-yarımkeçirici strukturlarının elektrofiziki və mexaniki xasssələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

160

130


50

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4, 4 
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri 1.  Keramik sitez metodu ilə metal oksidləri ilə aşqarlanmış sinq oxsidi əsaslı qeyri-xətti müqavimətlərin (varistorların) sintez texnologiyası işlənib və varistorlar sintez edilmişdir. Sintez edilmiş varistorlar əsasında 10kV-luq elektrik xəttlərini ifrat gərginlikdən qoruyucu qurğusu hazırlan­mışdır.

2. İsti preslənmə üsulu vasitəsilə aşqarlı sink-oksidi , silisium, arsenid qalliy, arsenid indium, (CuİnSe2)1-x(MeSe)x(Me= Mn Fe.,Co) bərk məhlulları və müxtəlif polimer(polietilen, polipropiken və s.) əsaslı nazik təbəqəli qeyri-xətti müqavimətlərin (varistorların) sintez texnologiyası işlənib, yeni tipli nazik təbəqəli(50-180)mkm və müxtəlif açılma gərginlikli (3-150)v varistorlar sintez  edilmişdir.

3. Maqnit xassəsinə malik olan yeni ferritlərin sintez texnologiyası işlənib və müxtəlif maqnit xassələrinə malik olan şpinel tipli ferritlər sintez edilmişdir.

4. Rotor tipli maşınların onları açmadan defektlərini müəyyən etmək üçün vibro-akustik analiz metodu hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Temperature dependence of lectrophysical characteristics of ZnO based varistor.

2. Features of mechanisms of conductivity in heterostructures Si / oligo - β - naftol/metal.

3. Varistor effect in composites on the basis of non-polar polymer and chalcopoyrite phase of CuInSe2 compound.

4. Properties of Films on the base of Polymer and Metallic Particles

5. Особенности переноса носителей в кристаллах p-GaAs с глубокими примесями.

6. Features of the Band Structure of (CuInSe2)1–x(MeSe)xAlloys (Me = Mn, Fe)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA-nın Fizika İnstitutu - kiçik elmi şuranın üzvü

2. AMEA-nın Radiasiya Prombləri İnstitutu- kiçik elmi şuranın üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1980-1991-ci illərdə Fizika kafedrasında dosent (BTU) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci
Xidməti tel. (+994 12) 5393263 
Mobil tel. (+994 50) 3446968
Ev tel. (+994 12) 5023173 
Faks (+994 12) 4470456
Elektron poçtu hasanli_sh@rambler.ru