Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Həsənov İlham Soltan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 02.03.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

01.04.04

Fiziki elektronika, o cümlədən, kvant elektronikası

Fokuslandırılan ion dəstələrinin dinamikasını təyin edən plazma linzasında fiziki proseslərinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

01.04.04

Fiziki elektronika

Plazma sistemləri və səth quruluşlarının formalaşmasında yüklü zərrəciklərin intensiv generasiya proseslərinin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

96

 

72

 

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq təcrid olunmuş elektrodlarla plazma linzasının ionların effektiv fokuslandırma rejimi müşahidə və izah edilimişdir.

İlk dəfə olaraq maye metal ion mənbədə yüklü nanozərrəciklərin generasiyası və eyni zamanda dəstə cərəyanının modulyasiyası aşkar olunmuşdur. Belə ion mənbənin istifadəsi səth nanoquruluşlarının yaradıması üçün təklif edilib.

Vakuum şəraitində müxtəlif növlü, o cümlədən almazabənzər carbon, nazik təbəqələrinin çökdürülmə üsulları əldə olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Sh.O.Eminov, D.B.Tagiyev, I.S.Hasanov et. al. Photo and electrical peculiarities of the nanostructured glass/ITO/AAO and glass/ITO/CdS systems. J Mater Sci: Mater Electron, 2016 DOI 10.1007/s10854-016-5053-9.

2. I.S.Gasanov, I.I.Qurbanov, and E.M.Akbarov. Losses of ion energy in the multicomponent beam. European Physical Journal D, 69, 3 (2015).

3. Р.М.Сардарлы, Э.К.Гусейнов, И.С.Гасанов. Поляризация, вызванная объемными зарядами, и ионная проводимость в кристаллах TlInSe2. ФТП, 48, вып. 4 (2014) 442-447.

4. Atsushi Kitano, Yong Gu Shim, Iham Hasanov et.al. Optical characterization of non-annealed CdS:O films for window layers in solar cells. Phys. Status Solidi C 10, No. 7-8, 1107-1110 (2013).

5. I.Gasanov, I.Gurbanov. Nanostructure operations by means of the liquid metal ion sources. Review Scientific Instruments, 83, 02B906 (2012).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Amerika nanotexnoloji cəmiyyəti (ABŞ) - 2011-сi ildən
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, Fizika fakültəsi, 2000-2012-ci illər 
Digər fəaliyyəti  Fizika İnstitutunun dissertasiyaların müdafiəsi üzrə Elmi Şuranın üzvü 
Təltif və mükafatları

“В память 1500-летия Киева” medalı - 1985-ci il

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, H.Cavid pr., 131, Bakı ş., AZ1143 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4324336 
Mobil tel. (+994 50) 3197251 
Ev tel. (+994 12) 5381821 
Faks (+994 12) 4324336 
Elektron poçtu ilkhamg@mail.ru