Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Nəcəfov Arzu İslam oğlu

 

Anadan olduğu yer Gəncə ş., Azərbaycan Respublikası  
Təvəllüdü 04.08.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.01                               

Qeyri-üzvi kimya 

Qallium və nadir torpaq elementləri monoxalkogenidlərinin iştirakı ilə olan sistemlərin tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı


- mövzunun adı01.04.24, 01.04.18

Radiasiya materialşünaslığı, kristalloqrafiya və kristalofizika

А3В3С6kristalları və onların ikili analoqlarında polimorfizm və politipizm
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 


43


90

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 30 
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri A3B6 (A-Ga,In;  B-S,Se,Te)  və A3B3C62(A-Tl, B-Ga, In, C-S,Se,Te) tip birləşmələrin, onlar əsasında bərk məhlulların və politip modifikasiyalarının alınma üsulları işlənib hazırlanmış, A3B6 və A3B3C62tip birləşmələrdə konsentrasion polimorfizm hadisəsi tədqiq edilmiş və yeni modifikasiyalar aşkar edilmişdir. Ultrabənövşəyi, görünən və rentgen dalgaları oblastında işləyə bilən yeni fotohəssas materiallar alınmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Политипы моноклинного TlInS2.

2. Growth of orthorhombic and tetragonal modifications of TlInS2 from its monoclinic phase.

3. Полиморфное превращение в кристаллах TlInSе2 и электрофизические свойства фаз.

4. Radiation Stimulated Structural Transition of Monoclinic TlInS2 to Hexagonal Phase.

5. Photoinduced Current Transient Spectroscopy of TlInS2 Layered Crystals Doped with Er, B, and Tb Impurities.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika institutu, Bakı, H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5397433
Mobil tel. (+994 50) 6479488  
Ev tel. (+994 12) 4915849 
Faks  
Elektron poçtu a.najafov@mail.ru