Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Rəhimov Rəşad Nizaməddin oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri  
Təvəllüdü 27.12.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

(2InSb)1-x(In2GeTe)x bərk məhlullarında elektron və fonon prosesləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

III-Y qrup yarımkeçirici birləşmələr əsasında bərk məhlullarda və evtektik kompozitlərdə elektron və fonon proseslərin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125

43 

 

16 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri

-(InSb)1-x-(In2GeTe)x bərk məhlulun zona quruluşunda kvazilokal səviyyələrin yarandığı müəyyən edilmiş;

-III-Y qrup elementləri əsasında üçqat və dördqat bərk məhlullarda fononların rezonans səpilmə mexanizmi müəyyən edilmiş;

-III-Y qrup elementləri və 3d keçid metalları əsasında evtektik kompozitlərdə eksperimental olaraq metal qatmalar ətrafında fazalararası zonalar aşkar olunmuş və kinetik parametrlərdə yaranan anizotropluqda onların əhəmiyyətli rolu göstərilmiş;

-GaSb-FeGa1.3<Co> əsasında termostabil tenzomüqavimətlər yaradılmış.

-80-700K temperatur bölümündə bərk cisimlərin temperatur keçiriciliyini ölçmək üçün “işıq impulsu ilə qızdırma metodu” əsasında cihaz hazırlanmış.

Elmi əsərlərinin adları

1.Anisotropic Electrical Properties of a Eutectic InSb + MnSb Composite I. Kh. Mamedov, D. H. Arasly, A. A. Khalilova, and R. N. Rahimov, Inorganic Materials, 2016, Vol. 52, No. 4, pp. 423–428.

2.The GaSb-CoGa1.3 eutectic composite as a promising material for tensometry, Moldavian Journal of the Physical Sciences, Vol. 12, No1-2, 2013, 26-31.

3. Influence of Doping on the microstructure and kinetic parameters of GaSb–FeGa1.3 eutectics. Crystallography Reports, 2012, Vol. 57, No. 7, pp. 923–926.

4. Электрофизические свойства соединения Cu5SmSe4, Неорганические Материалы, 2012, том 48, № 12, с. 1303–1308.

5. Thermostable tensoresistors of Co doped GaSb- FeGa1.3 eutectic composites. Sensors and Actuators A: Physical Volume 147, Issue 2, 3 October 2008, Pages 436-440.

6. Детектор теплового излучения на основе эвтектики InSb–FeSb. Прикладная физика, 2006, №5, с.86-89.

7. Strain gauges of GaSb-FeGa1.3 eutectic composites. Appl.Phys.:A, 2004, 79, No 8, p2075-2079.

8. Features of electron and phonon processes in GaSb-FeGa. J.Phys.D: Applied Phys., 2003, 36, p.2627-2633.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

1. NATO-nun əməkdaşlığa dəstək qrantı PST.CLGN 978434

2. AMEA Fizika İnstitutu və Belarus Fundamental Tədqiqatlar Fondu ilə birgə layihə (Т10Аz-15)

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantı №EİF-2011-1(3)/82/05/1
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393315 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4344491 
Faks  
Elektron poçtu rashad@physics.ab.az