Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Sultanov Qeyis Cümşüd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəh.
Təvəllüdü 09.03.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Xarkov Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Laylı perovskid qurluşa oxşar seqnetomaqnitiklərin NQRmetodu ilə tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikasi

Zəncirvari və laylı kristallarda ifrat incə qarşılıqlı təsir və maqnitizm xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


3

1

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. ”The Mossbauer effect in some perovsvitelike lavertupe ferroelektriks roith a diffuse phose transition”International Meltinq on ferroelectios 1973. Report 23 England

2. ”Теплоемкость сверхпроводящейиттриевой керамики” Межд.конф. Физика конд.сост.20-22 июн 2006. Украина

3.”Mag.heat copasiti and suscep TeFeS2 andTeFeSe2 ”Phis. Stat. 1990, v159, N;2

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Az1143, Bakı ş., pr.H.Cavid 131
Vəzifəsi Labaratoriya  rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 4322749 
Mobil tel. (+994 55) 5774214 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ilqamd@mail.ru