Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

İsmayılov Cabir İbrahim oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dovlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektiriklər fizikası(2220.01)

А3-B3-C62nazik təbəqələrində fazaəmələgəlmə, quruluş və kristallaşma kinetikası, ifratquruluşlu fazaların epitaksial böyüməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Mamedova A. Ch ., Ismailov D.I, Kasimov F.D., Alakbarova E.E.,. Short – range of AgGaS2(Se2) amorphous compounds and epitaxially film growth on their base with superstructural cells /Optoelectronic Information-Power Technologies”, №1(15), 2008, c. 119

2. Исмаилов Д.И, Мамедова А.Ч. Фазовые равновесия в тонких пленках системы Ag – Ga – S, кинетические параметры кристаллизации AgGaS2 /Неорганические материалы, т.44, №8, 2008,с. 911 – 914

3. Исмаилов Д.И, Мамедова А.Ч. Кинетика кристаллизации нанотолщинных аморфных пленок AgGaSе2/ AMEA-nın Хəbərləri,fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomya 2011, №5, s.150 – 153

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5395140 
Mobil tel. (+994 50) 7408571 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu icabir@hotbox.ru