Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Şahverdiyev Elman Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu, Böyük Mərcanlı kəndi 
Təvəllüdü 01.04.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Mühəndis-Fizika İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.04

Fiziki elektronika, o cümlədən kvant elektronikası

İki-fotonlu həyacanlanma nəticəsində əmələ gələn qeyri-tarazlıqda olan daşıyıcıların kinetikası və genış zolaqlı dielektriklərdə ultra-bənövşəyi lazer şualarının udulması hesabına radiasiya defektlərinin yaranması
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.07

Bərk cisim fizikası

Asimptotik metodların bəzi kinetik modellərə, dinamik sistemlərə tətbiqi və xaotik rəqslərin sinxronlaşdırılması  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

142

 

134

63

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Müxtəlif təbiətli lazer sistemləri arasında stabil sinxronlaşmanın şərtləri müəyyən olunmuşdur, bu da lazer xaosu əsasında informasiya mübadiləsi üçün çox vacibdir.

Xaotik sinxronlaşmanın müxtəlif növləri mövcuddur. Onlardan ən mühümü olan qabaqlayıcı sinxronlaşmada idarə olunan sistem idarə edən sistemin gələcək dinamikasına sinxronlaşır, yəni onun gələcək vəziyyətini “duyur, görür”. Bu sinxronlaşma qeyri-destruktiv diaqnostikada, proqnoz məsələlərində, informasiya mübadiləsində və emalinda istifadə oluna bilər.

Laboratoriyada sinxronlaşan lazerlər sistemləri arasında sinxronlaşma xətasının idarə olunması hesabına bir-birinə dinamik şəkildə transformasiya oluna bilən AND, NAND, OR, XOR məntiq elementlərinin yaradılmasının mümkünlüyü müəyyən edilmışdir ki, bu da gələcək də daha kompakt və surətli kompyüterlərin yaradılmasına gətirib çıxara bilər.

Sixronlaşma rejimləri arasında keçidlərin (məsələn indentik və invers sinxronlaşmalar arasında) hesabına bir sira epidemik xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınmasının mümkünlüyü göstərilmişdir. Bu cür keçid, bütöv sistemdə “blackout”-un qarşısıni almaqla fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təminatda da mühün rol oynaya bilər. Laboratoriyada aparılan tədqiqatlarda xaosun idarə olunmasının canlı aləmda növlərin sayının idarə olunmasında principal rolu müəyyənləşdirilmışdır.

Josefson kontaktlarının sinxronlaşması hesabına tətbiq üçün kifayət qədər gücə malik THz generatorlarının yaradılmasının mümkünlüyü principal olaraq göstərilmişdir.

Xaosun xaosla idarə olunmasının mümkünlüyü müəyyən olunub.

Elmi əsərlərinin adları 1. E.M.Shahverdiev, Boundedness of dynamical systems and chaos synchronization, Phys.Rev. E, 1999, v.60, N4, pp.3905-3909.

2. S. Sivaprakasam, E.M.Shahverdiev, P.S.Spencer, K.A. Shore, Experimental  demonstration of anticipating synchronization in chaotic semiconductor  lasers with optical feedback, Physical  Review  Letters,2001,v.87, 154101 (1-4)

3. E.M.Shahverdiev, Synchronization in systems with multiple time delays, Physical Review E,2004, v.70,067202 (1-4)

4. E.M.Shahverdiev  and K.A.Shore K.A.,Multiplex chaos synchronization in semiconductor lasers with multiple optoelectronic feedbacks, Optik - Int. J. Light Electron Opt., v.124,pp.3427-3429,2013

5. E.M.Shahverdiev, P.A.Bayramov, M.V.Qocayeva Inverse chaos synchronization between bidirectionally coupled variable multiple time delay systems, Optik - Int. J. Light Electron Opt.,v.124,pp.1350-1353,2013

6. Shahverdiev E.M., Hashimova L.H., Bayramov P.A., Nuriev R.A., Chaos synchronization between Josephson junctions coupled with time delays, J. of Superconductivity and novel magnetism, v.27, pp.2225-2229, 2014.

7.Shahverdiev E.M., Bayramov P.A.,Qocayeva M.V., Coupling dependent synchronization switching in time delay laser systems,Applied and Computational Mathematics, v.13, 250-256, 2014.

8.Shahverdiev E.M., Hashimova L.H., Bayramov P.A. and Nuriev R.A.,Chaos synchronization between time delay Josephson junctions governed by a central junction, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, v.28, N 12,3499-3505, 2015.

9.Shahverdiev E.M., Chaos anti-synchronization in multiple time delay power systems, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, v.7, issue 4, pp. 259-268, 2016.

10. Shahverdiev E.M.,Shore K.A., Dithered time-delays and chaos synchronization in lasers with multiple feedbacks, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, v.10, issue 4, pp. 271-284, 2016.

11. Shahverdiev E.M.,Controlling chaos in some laser systems via variable coupling anf feedback time delay, International Journal of Modern physics B, v.30, N 25, 1650181 (12 pages), 2016.

12. Shahverdiev E.M., Hashimova L.H., Bayramov P.A. and Nuriev R.A.,The effect of parameter mismatches and noise on the chaos synchronization quality between time delay coupled Josephson junctions, Asian Journal of Mathematics and Computer Research, v.12, issue 4, pp. 306-315, 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Amerika Fizika Cəmiyyətinin üzvü

2. Avropa İttifaqı  Çərçivə proqramları Mariya Küri Grant Qaliblərinin Assosiyasiyasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, H.Javid pr. 131, Bakı, AZ1143
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5372149
Mobil tel. (+994 50) 6315597 
Ev tel. (+994 12 ) 4976854 
Faks (+994 12) 5395961  
Elektron poçtu shahverdiev@physics.ab.az