Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyev Vüqar Əmir oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası
Təvəllüdü 02.01.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Unversiteti (indiki BDU) 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.04.10.

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

TlGaSe2 kristallarının fotoelektrik xassələri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.07.

Bərk cisimlər fizikası

TlAIIIBIV2 kristallarında real quruluş, fotoelektrik hadisələri və faza çevrilmələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

170

 

75

35 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


3

Əsas elmi nailiyyətləri Fizika sahəsində elmi kəşfin həmmüəllifi. Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiya alimlərindən ibarət beynəlxalq elmi qrupun tərkibində “Darzolaqlı  IV-VI  tipli yarımkeçiricilərdə Fermi səviyyəsinin stabilləşdirilməsi ilə eyni vaxtda elastiki xassələri də modifikasiya etməklə onların dielektrik halına çevrilməsi arasında qanunauyğunluq” adlı elmi kəşfin müəlliflərindən biridir. Kəşf  Diplomu № 340, 2007-ci il. (www.elm.az/physics/discovery/index.html) Kəşfin müəllifləri:  Paşayev A.M., Davaraşvili O.İ., Əliyev V.Ə., Yenukaşvili M.İ., Zlomanov V.P. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Anomalous temperature dependence of the band gap in AgGaSe2 and AgInSe2. – Solid State Communications, 1986, v.59, N 11, pp.745-746.

2. Несоразмерный фазовый переход в TlGaTe2. – Письма в ЖЭТФ, 1987, т.45, № 9, с.418-420.

3. Псевдаиндуктивный и автоколебательный характер релаксации проводимости в соединениях со смешанным типом проводимости. – Письма в ЖТФ, 1989, т.15, № 9, с.1-5.

4. Структурный фазовый переход в TlGaSe2. – Кристаллография, 1990, т.35, № 2, с.506-507.

5. Экспериментальное моделирование упругих свойств бинарных соединений А4В6. – Известия АН Азербайджана, 2003, №5, с.96-101.

6. Влияние деформации на изменение ширины запрещенной зоны в эпитаксиальных слоях полупроводников А4В6. – Georgian Engineering News, 2008, N 3, pp.53-55.

7. Диэлектрические свойства и фазовые переходы в кристаллах твердых растворов TlInSxSe2-x. – ФТТ, 2012, т.54, № 3, с.581-585.

 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının xarici ölkədən olan üzvü (2007).

2. Beynəlxalq Elmi Kəşf Müəllifləri Assosiasiyasının üzvü (2007).

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. SSRİ Kosmonavtika Federasiyasının Fəxri fərmanı (1983).

2. Xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə H.Z.Tağıyev mükafatının laureatı (1997).

3. Maarifçilik fəaliyyətinə görə akademik Y.Məmmədəliyev mükafatının və medalın laureatı (1998).

4. Fizika  sahəsində elmi kəşfinə görə P.L.Kapitsa adına Qızıl Medalın laureatı (2007).

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, H.Cavid pr., 131, Bakı ş., AZ1143
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395913 
Mobil tel. (+994 50) 2125545 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu vugar@lan.ab.az