Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Hacıyev Əhməd Məhəmməd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu
Təvəllüdü 1950   
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 

03.00.02

Biofizika

Miozin körpücüklərinin əzələ təqəllüsü prosesində dinamikasının yüksək zaman ayırdedici rentgenoqrafik tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı03.00.02

Biofizika

Miozintərkibli tellərin əzələ təqəllüsü prosesində struktur dəyişiklikləri dinamikası.  Sinxrotron şüalanması vasitəsi ilə rentgenoqrafik tədqiqatlar 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

152


77


29
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

8

Əsas elmi nailiyyətləri 1.Rusiyalı alimlərlə birgə sinxrotron şüalanmasından istifadə edərək  bioloji funksiyanın yerinə yetirilməsi zamanı molekulyar səviyyədə quruluş dəyişiklilərinin dinamikasını izləyə bilən “Difraksiya kinosu” metodunu yaratmış və onu əzələ təqəllüsü mexanizminin struktur əsaslarının tədqiqinə müvəffəqiyyətlə tətbiq etmişdir.

2.Aktin-miozin qarşılıqlı təsirində qeyri-stereospesifik əlaqənin quruluş və biokimyəvi əsaslandırılması üçün təcrübi və nəzəri dəlillər almışdır.

3.Qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit şüalanmalarının canlı orqanizmə təsirinin sərbəst radikal mexanizmi ilə reallaşması konsepsiyasını beyin və göz strukturları üzərində aparılan tədqiqatlarla inkişaf etdirmişdir.

4. Fiziki məşq yüklərinə məruz qalan orqanizmdə skelet əzələlərinin antioksidant müdafiə sisteminin adaptiv dəyişmələrinin əzələlərin sürət tipindən və antioksidantların subhüceyrə mənsubiyyətlərindən asılılığını göstərmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1.К интерпретации дифракционной картины скелетной мышцы в активной фазе сокращения.Молекулярная биология, 1984, т.18, с.792-797

2.Обнаружение динамической структуры в процессе изометрического сокращения скелетной мышцы.

Доклады АH СССР, 1984, т. 274, с. 942-945

3.Studies on the muscle structure during contraction initiated by pairwise stimulation (new results). 

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, 1989, v. A282, pp. 502-505

4.The use of time-resolved X-ray diffraction and sample techniques for studying the muscle structure during relaxation.

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, 1995, v. A359, pp. 210-215 5.

5.Status of method of time-resolved X-ray diffraction studies of biological objects at the Siberian SR Centre.

6.Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, 2000, V. A448, pp. 245-249Про- и антиоксидантное действие электромагнитных полей сверхвысокой частоты (460 МГц) на ткани мозга в эксперименте. 
6.Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физическойкультуры, Изд-во «Медицина», Москва, 2004, вып.2, с.19-23 7.Модификация экспериментального окислительного стресса в тканях хрусталика облучением ЭМИ 460 МГц.Физиотерапия, бальнеология и реабилитация, М.: Медицина, 2009, №2, с.10-13

8.Влияние острых и хронических физических нагрузок на интенсивность  перекисного окисления липидов и активность антиоксидантных ферментов в мышцах и печени. Известия НАН Грузии. Биомедицинская серия, 2010, Т.36, №5-6, C.325-332

9.The effect of aerobic exercise on HbA1c values in Type 2 diabetes patients. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness , 2010, v.50, p.501-505

10.О природе медленной компоненты потребления кислорода организмом при интенсивных физических нагрузках // Теория и практика физической культуры и спорта (Москва), 2012, №1, С.15-20

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin üzvü

2.Azərbayacan Biofizika Cəmiyyətinin üzvü

3.Azərbaycan Molekulyar Bioloqlar və Biokimyaçılar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında “İdman biokimyası” fənnindən əvəzçilik üzrə mühazirəçi (1995-ci ildən)Magistr və doktorantlara elmi rəhbərlik (5 magistr, 8 aspirant və dissertant)  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya institutu, Bakı AZ1100, Şərifzadə küç., 2
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+99412) 4323387
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ahmed.hajiyev@yahoo.com