Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Əsgərov Fəxrəddin Bəhmən oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri
Təvəllüdü 30.06.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, Baytarlıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor                          
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad 

Biokimya

Bəzi fizioloji fəal maddələrin tətbiqi zamanı qoyunlarda zülal mübadiləsinin göstəriciləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı03.00.13

Insan və heyvan fiziologiyası

Qida və su motivasiyasının dəyişilməsi zamanı hipotalamus nüvələrində adaptiv-kompensator reaksiyaların morfokimyəvi qanunauyğunluqları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

315

 

105

22

10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı


15

4

Əsas elmi nailiyyətləri Zülal və vitaminlərin müsbət və mənfi emosional durumların, eləcə də şərti reflektor fəaliyyətin mərkəzi mexanizmlərinin yaranmasında rolu aşkar edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar əsasında MSS-də adaptive davranışın bütün formalarını tənzim edən spesifik filogenetik mexanizmin – “adaptasiyanın struktur izi”-nin mövcud olması barədə hipoteza irəli sürülmüşdür.

Elmi əsərlərinin adları

1«Morphological changes in the some Centers of Hipothalamus During Food Deprivation». Atilla Temur,  F.B.Askerov. Journal of Neurological Sciences Turkish 22: (1) 6; 2005, p.35-42.

2"A Biochemical and Histochemical Study on the Activity of Acid Peptide Hydrolase in the Hypothalamus at some Periods of Starvation and Refeeding after starvation». Atilla Temur, F.B.Askerov, Husein Karadag, H.Donmez. Asian Journal of Chemistry, Faculty of Education, “Yüzüncü Yıl” University, (India),65080 Van, vol. 17, No.4 (2005), p. 2479-2486.

3«Dynamics of Changes of Monoamin­oxi­dase Contents in Some Hypothalamic Nuclei after Different Periods of Food Deprivation and Restoration of Food Regime». F.B.Askerov, Atilla Temur, S.O.Kadimova, Husein Karadag. Asian Journal of Chemistry, Faculty of Education, “Yüzüncü Yıl” University, (India),65080 Van, vol. 17, No.4 (2005), p. 2430-2436.

4«Protein changes in Neurons and Glias in Same Centers of Hypothalamus at Food Motivation».  F.B.Askerov , Atilla Temur, Mustafa Atli, J. of Applited Biological Sciences 1(2) 01.06, 2007.

5«A Biochemical and Histochemical Study on the Hypothalamus at some periods of Starvation and Refeeding After Starvation».  F.B.Askerov, Atilla Temur, Mustafa Atli, Husein Karadag, H.H.Donmez. Asian J. of Chemistry (India), vol. 19, N.6 (2007), p. 1-8.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Fiziologiya

Biokimya

Pedaqoji fəaliyyəti 2 saylı Tibb texnikumu.

Azərbaycan Beynəlxalq Universitet.

Azərbaycan Tibb Universiteti.

Yuj daq Universiteti
Digər fəaliyyəti  1999-2001-ci illərdə Türkiyədə. NATO personal program üzrə Йцзцнъц Йыл Universitetində elmi məsləhətçi, Van şəh.
Təltif və mükafatları 7-9-cu beş illiklərin əmək zərbəçisiV.İ.Leninin 100-illiyinə həsr olunmuş “Şərəfli əmək” medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Bakı  AZ1100, Şərif-zadə 2
Vəzifəsi Şöbə müdiri, laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 4323387
Mobil tel. (+994 50) 5017877
Ev tel. (+994 12) 5515677
Faks  
Elektron poçtu fbaskerov@box.az