Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun elmlər doktorları

Məmmədov Zakir Hüseyn oğlu

 

Veb-sayt  

          

Anadan olduğu yer İrəvan ş. (Ermənistan SSR)
Təvəllüdü                 01.07.1946                                                                 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kiyev Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru   
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad03.00.13

İnsan  və  heyvan  fiziologiyası

Neokorteksin bioelektrik aktivliyinin monoamin-erqik tənzimlənməsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı03.00.13

İnsan  və  heyvan  fiziologiyası

Neyron və sinapsların plastik  xüsusiyyətlərinin modulyasiyasında biogen monoaminlərin ştirakının neyrofizioloji mexanizmləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

171


128


62
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

  

6

1

Əsas elmi nailiyyətləri Membran proseslərinin analizinə  əsaslanaraq sübüt edilmişdir ki, MA-ergik neyrotransmissi-yanın sinapsxarici komponenti sinir hüceyrələrinin plastik təminatını tənzimləyən əsas faktorlardan biridir. Müəyyən edilmişdir ki, bu proseslərdə aparıcı rolu elektrik qıcığına həssas olan neyronal membranın Ca-keçiriciliyi oynayır. Neyron şəbə-kələri səviyyədə göstərilmişdir ki, iz proseslərinin formalaşmasında MA-ergik neyrotransmissiyanın sinaptik və sinapsxarici komponentlərinin iştirakı komplementar xarakter daşıyır. Alınan nəticələr əsasında təlım və yaddaş proseslərinin aktuallaşmasında MA-ergik neyrotransmissiyanın ikili təbiyyəti haqqında təsəvvürlər ilk dəfə olaraq irəli sürülmüşdür.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Z. Mamedov, D.Ignatiev. Effect of serotonin in EEG of the neocortex. Neurosci.&Behav. Physiology (P1. Press USA) ⁄1984, №6, P. 493-496.

2.Mamedov Z.G.,  Bures J., Sensory feedbak mo-dulators the central pacemaker of licking in rats. Neurosc.Letters.1988, №45.P.1-6.

3.Мамедов З.Г., Гасанов Г.Г., Гулиева Т.Т. Регуляция пластических свойств электровоз-будимой мембраны нейрона норадреналином. Ж. Нейрофизиология, 1991, т.23, №1, стр.112-116.

4.Мамедов З.Г. Моноаминергические меха-низмы пластичности нервной системы. Изд-во «Çaşı oğlu», Баку, 2002, 244с.

5.Məmmədov Z.H., Kərəmova N.Y. Praktiki sağlam və oliqofrenik yeniyetmələrdə  emosional stresin dərketmə proseslərinə təsiri. AMEA «Mərüzələr», 2007, Т. LXII, № 3-4, 112-119.

6.Z.Mamedov, R.Ghelemghash, et al. Effect оf Early Maternal Deprivation with chronic stress on behavior of rats: It’s Relation to Age and sex. J. Basic and Appl. Sci. Res., 2012, 2 (5). http://www. text road. com/.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan fizioloqları cəmiyyətiRusiya neyroelmlər cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti (İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrası)
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-ın Fəxri fərmanı  (№ 19/7-362)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-ın A.İ.Qarayev adına Fizioligiya İnstitutu ,  Bakı AZ1100, Şərifzadə küç., 2
Vəzifəsi Təlimin neyrofiziologiyası laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4323744
Mobil tel. (+994 50)  3168689
Ev tel. (+994 12)  4323601
Faks  
Elektron poçtu zakphys@hotmail.com