Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyev Əmir Soltan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Siyəzən rayonu
Təvəllüdü 04.01.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.12

Geofizika

Atmosferin suüstü qatında oxşarlıq nəzəriyyəsinin struktur xarakteristikalarının və universal funksiyalarının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00..27

Qurunun hidrologiyası,su resursları, hidrokimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

150

 

26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Suüstü atmosfer qatında atmosfer turbulentliyinin oxşarlıq nəzəriyyəsinin universal funksiyalarının müəyyən edilməsi.

2. Gəmidən və tərpənməz platfornadan “dəniz – atmosfer” qarşılıqlı təsirlərinin öyrənilməsi.

3. Xəzər dənizi səviyyəsinin müxtəlif miqyaslı (əsri, illik, mövsümi) dəyişmələrinin və onların səbəblərinin tədqiqi.

4. Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası sahil zonasının subasma Atlasının aerokosmik və instrumental müşahidələr əsasında tərtib edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları 1. Об универсальных функциях для атмосферной турбулентности над морем. В кн.. «Физика атмосферы и проблема климата », М.Наука, 1980,

2. Мелкомасштабные пульсации температуры в приводном слое атмосферы.. Изв. АН СССР Физика атмосферы и океана Т.17. №5, 1981

3. Взаимосвязь колебания и уровня и солености вод Каспийского моря. Метеорология и Гидрология №7, 1997

4. Динамика изменение уровня Каспийского моря в историческое время и ближайшем будущем. Метеорология и Гидрология №3, 1999

5. Подъем уровня Каспийского моря и затопления прибрежной зоны Азербайджана Баку «Элм» 2001. 145 с.

6. Modern problems of the Caspian sea - The Caspian sea – Internation Journal on the collected academic artieles Astrakhan 1998..

7. Present rise of the water level of the Caspian Sea and its influentse on the economy of Azerbaiijan. Regional workshop on intergrfted Coastal zone managment Iran 19966

8. Problems and prospects of water resoureces management in the Azerbaijan . Sustainable use and development of watersheds.NATO – OTAN. Springer 2008

9. The lastsharp eise of the level of the Caspian sea and its influentse on the coastal zone of Azerbaiijan. Moscou State Universiti . Proc. of the internation conference. 2010

10. Gəmi sürücülüyü hidrometeorologiyası Dərslik ..Bakı “Elm”2007, 337 s.

11. Dəniz nəqliyyatı cografiyası. Dərslik Bakı “Elm”2012, 301 s.

12. Meteorologiya və Okeanoqrafiya. Dərslik Bakı 2013, 260 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1983-2003, Bakı Dövlət Universiteti,

2009 – 2012 Milli Aviasiya Akademiyası,

1997 – 2017 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

Digər fəaliyyəti  1994 - 2001 “Xəzər dənizi Hidrometeorologiya Mərkəzinin” rəisi, Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi,

2002 – 2009 “Dəniz Hidrometeorologiya Mərkəzinin” direktoru, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5392945 
Mobil tel. (+994 50) 4741599
Ev tel. (+994 12) 4294085
Faks  
Elektron poçtu amir50v@mail.ru