Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Səfərov Səid Həsən oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıNaxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad şəhəri   
Təvəllüdü 04.05.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru   
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

11.00.09

Метеорология, климатология, агрометеорология

Эволюция радиолокационных характеристик градовых облаков различной структуры и эффективность активного воздействия на них

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.30

Метеорология, климатология, агрометеорология

Исследование грозоградовых и ливневых явлeний на территории Азербайджана и методы их прогнозирования

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

81

 

30

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Radiolokasiya meteorologiyası və hidrologiyası, atmosfer proseslərinə fəal təsir, iqlimşünaslıq və radiolokasiya iqlimşünaslığı, iqlim dəyişmələri sahələrində 
Elmi əsərlərinin adları 1. Повторяемость градовых явлений на терри-тории Азербайджана// Известия НАН Азербай-джана. Сер. науки о Земле, 2006, №4, с. 75-80

2. Current changes of the atmospheric precipi-tation regime on the territory of Azerbaijan// Geography and Natural Resources, Elsevier, 2009, 30(4), p. 403-407 (həmmüəlliflərlə)

3. Селевые явления на южном склоне Большого Кавказа и гидрометеорологические факторы их формирования // Известия РАН. Серия географическая, № 2, 2008, с. 116-121 (həmmüəlliflə).

4. Современные климатические изменения на территории Азербайджана // Экология и Промышленность России, Москва, 2009, № 5, с. 56-59

5 Грозоградовые и селевые явлeния на территории Азербайджана и радиолокацион-ные методы их прогнозирования. Баку: «Элм», 2012, 292 s.

6. Radar meteorologiysı. Bakı, 2016, 148 s.

7. Явление Эль-Ниньо и колебание уровня Каспийского моря // Гидрометеорология и Экология, Алматы, 2017, № 1, c/ 7-15 (həm-müəlliflərlə)

8. Реальное положение с молниями на территории Aзербайджана// GESJ: Physics 2017 | No.2(18), pp. 25-32

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  «Радиотехнические и Телекоммуника-ционные Системы» (Rusiya) və “Гидрометео-рология и Экология» (Kazaxstan) elmi jurnal-larının redaksiya kollegiyalarının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Milli Aviasiya Akademiyası və AMEA Coğrafiya İnstitutunda ixtisas fənləri 
Digər fəaliyyəti  Magistr, doktorant, dissertantlara elmi rəhbərlik; dissertasiya işlərinə opponentlik; Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının üzvü   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5392945 
Mobil tel. (+994 50) 2250681 
Ev tel. (+994 12) 5602114 
Faks  
Elektron poçtu safarov53@mail.ru