Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Xəlilov Mahmud Yusif oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıŞəki şəhəri
Təvəllüdü 1931 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.08.01

Torpaqşünaslıq

Qəbələ rayonunda torpaq eroziyası və onunla mübarizənin elmi əsasları 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
54.08.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftın geofizikası və geokimyası

Azərbaycanın meşə ekosistemləri və onların antropogen dinamikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

185


17
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı2
Əsas elmi nailiyyətləri Respublikanın dağ və düzən meşə ekosistemlərinin yayılması qanunauyğunluqları, onların antropogen dinamikası tədqiq edilərək əsaslı elmi nəticələr əldə edilmişdir. Alınan elmi nəticələr biocoğrafiyanın tətbiqi istiqamətinə yönəldilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Прикуринские тугайные леса Азербайджана. 

(monoqrafiya) Изд. «Элм». 1974. 136 s.2. Dendralogiya (ali məktəb üçün dərslik). Bakı-2000, 261 s.
3. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. (monoqrafi-ya). Bakı, “Elm” 2005. 880 s.
4. Azərbaycanın meşələri. (monoqrafiya) Bakı “Elm” 2002. 472 s. 
5. Ensklopedik ekoloji lüğət. Bakı- “Elm” 2008. 728 s.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.Respublika Coğrafiya Cəmiyyətinin üzvü


2.Respublika Torpaqşünaslar cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetində müəllim
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycanın meşələri monoqrafiyasına görə akad. H.Ə.Əliyev adına mükafat

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid pros. 115
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5398348 
Mobil tel. (+994 50) 6697568  
Ev tel. (+994 12) 5701437  
Faks (+994 12) 5382900 
Elektron poçtu

mahmud-khalil@rambler.ru