Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun elmlər doktorları

Tatarayev Telman Məhəmməd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayonu
Təvəllüdü 10.05.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakultəsi
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


05.07.01

Geofizika

Исследование турбулентный диффузии в юго-западном районе Каспийского моря применительно к проблеме борьбы с загрязнением 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.08

Okeanologiya

Hidrofiziki sahələrin məkan-zaman dəyişkənliyi peykaltı poliqon  obyekti kimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

173


26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 6

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Ani və kəsilməz aşqar mənbələrinin tətbiqi ilə dəniz diffuziya eksperimentləri metodikasının işlənməsi.
“Dəniz-atmosfer” qarşılıqlı təsirinin tərpənməz özüllü platformadan tədqiqi.
Xəzər dənizi səth qatı temperaturunun Yeri süni peykləri məlumatları əsasında tədqiqi
Xəzər dənizi səthində neft ləkələri dinamikasının öyrənilməsi.
Xəzər dənizi səthində aşqar diffuziyasının tədqiqi və külək sahəsinə görə parametrləşdirilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Экспериментальное исследование диффузии искусственно вносимых в море примесей. Сб. «Исследование Океанической турбулентности», М.Наука, 1973, с. 64-78.

2. Исследование спектров атмосферной турбулент-ности над морем на Каспийской надводной станции. Изв. АН СССР ФАО, т.12, №3, 1976, с. 244-254.
3. Результаты синхронных измерений поверхностных волн и микропульсаций  атмосферного давления над морем. Изв. АН СССР ФАО, т.22, №8, 1986, с. 850-85.
4. The features of the scattering of electromagnetic and acoustic waves in the water boundary layer of the atmosphere. Journal  «Physics», vol.X, №3, 2004, pp.11-15.
5. Свободные колебания уровня Каспийского моря. Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri, №1, Bakı, 2006, s. 10-20.
6. Oil pollution control of the Caspian Sea with help of space space radiolocation. International Symposium “Natural cataclysms and global problems of modern civilization”, Baku, 2007, pp. 555-558.
7. Dəniz səthində aktiv maddə təbəqəsinin yayılma sürəti və onun dreyfi haqqında bəzi mülahizələr. Milli Aviasiya Akademiyası “Elmi məcmuələr”, cild 11, №3, Bakı, 2009, s. 64-70.
8. Xəzər dənizinin məsafədən zondlama üsulları ilə tədqiqi problemləri. AMAKA Xəbərlər. Cild 14, №2 (14), Bakı, 2011, s. 25-33.
9. Динамика распределения нефтяной плёнки на поверхности Каспийского моря по данным ИСЗ, 3-я Международная н/т конференция «Современные проблемы охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», 29 июля-4 августа, Грузинский Технический Университет, с. 176-181.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1986-2006-cı illərdə Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA, akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5392945
Mobil tel. (+994 55) 3797794 
Ev tel. (+994 12) 5396235
Faks  
Elektron poçtu

t.tatarayev@mail.ru